Prästen Carl Edmund Wenströms anteckningar
Text
Författare: Wenström, Carl Edmund (1810-1879]. Stadsmuseet i Stockholm

Hofpredikantens minnen : ur en gammal stockholmsk själasörjares anteckningar / [Carl Edmund Wenström]

Författaren Carl Edmund Wenström, född år 1810 i Sala, död år 1879 i Falun, var präst och författare. Han tjänstgjorde i olika Stockholmsförsamlingar under åren 1837-1857, längst i Sankt Nicolai församling.

 Det skannade bokexemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström. Han har också publicerat sidorna 100-104 i antologin "Okänt Stockholm", som kom ut 1967. Här berättar han om sina upplevelser under den koleraepedemi som rasade i Stockholm under åren 1853-1858.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad