En gammal Stockholmares hågkomster från stad och skola av Olof Arvid Stridsberg
Text
Författare: Stridsberg, Olof Arvid (1833-1904). Stadsmuseet i Stockholm

En gammal Stockholmares hågkomster från stad och skola av Olof Arvid Stridsberg

Här skildras 1840- och 1850-talets Stockholm.  Hur såg staden ut då? Vad hände på gator och torg?  Vad lärde sig man i skolan som ung pojke?

Författaren Olof Arvid Stridsberg gör ett panorama över stadens bebyggelse och stadsliv. Han konstaterar att Stockholm var en smutsig och osund stad. Vi får exempelvis veta om skötsel av sopor, klosetter, kommunikation med brev, slussar, fiske och eldsvådor. Han skriver om hur man fraktade saker, hur gatubeläggningen var att gå på och en hel del mer om stadslivet i dåtidens Stockholm.

Stridsberg gick som pojke i Maria skola/Maria trivialskola. Skolbyggnaden låg i hörnet S:t Paulsgatan 10 och dåvarande Maria Kvarngränd (nuvarande Kvarngatan).

Det skannade bokexemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström. Han har också publicerat sidorna 3-4, 20-24 och 41-42 i antologin "Okänt Stockholm", som kom ut 1967. Fogelström har givit utdraget rubriken "Innan snuskets herravälde bröts".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad