En livstidsfånges memoarer från 1800-talet
Text
Författare: Lundgren, Per Vilhelm , Wieselgren, Sigfrid (1843-1910) . Stockholms stadsmuseum

En gammal lifstidsfånges själfbiografi : öfversedd och fullständigad samt barnavårdare tillegnad / av Per Vilhelm Lundgren; Sigfrid Wieselgren [medarbetare]

Per Vilhelm Lundgren föddes 1832 och dog 1904. Han satt i fängelse i 50 år. I boken berättar han om sin barndom, ungdom, vistelse i fängelse och frigivning. Han skriver för att han har en förhoppning om att andra ska dra lärdom av hans öde. Särskilt vill han att föräldrar ska ta del av hans ”mörka lefnad” och uppfostra sina barn till en lyckligare start i livet.

1901 sänder han manuskriptet till fångvårdens generaldirektör Sigfrid Wieselgren, som bearbetade och gav ut det fem år senare.

Det skannade bokexemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström. Han har också publicerat sidorna 39-42, 49-53 och 86-91 i antologin "Okänt Stockholm", som kom ut 1967.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad