Text

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Den 27 augusti 1922 skedde en folkomröstning om ”rusdrycksförbud” i Sverige. Föreningen Vita bandet, vars medlemmar bestod av kristna kvinnor, var aktiv i valkampanjen och propagerade för ett förbud mot alkohol. Alkoholen, menade man, förstörde hemmen och orsakade stort lidande för både barn och kvinnor. Därför, ansåg föreningen, hade kvinnor och speciellt mödrar, ett särskilt ansvar i kampen mot alkoholens skadliga verkningar.

”Otaliga äro de hem som förstörts, oräkneliga de tårar som fällts på grund av  rusdryckerna, och ingen ha haft tyngre börda att bära än de kvinnor, hvilkas hemfrid härigenom skövlats”.

Vita bandet startade 1901 och var organiserad i en mängd lokalavdelningar. Föreningen var en del av en större nykterhetsrörelse med många olika organisationer som arbetade för nykterhet.

Vita bandets verksamhet upphörde 1974.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Rusdrycksförbud eller inte?

Rusdrycksförbud eller inte?

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Vita bandet - inträdeskort till föreläsning av Karolina Widerström

Vita bandet - inträdeskort till föreläsning av Karolina Widerström

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922

”Varje ansvarsmedveten kvinna måste den 27 augusti gå ut och rösta mot rusdryckerna” – Vita bandet 1922

”Varje ansvarsmedveten kvinna måste den 27 augusti gå ut och rösta mot rusdryckerna” – Vita bandet 1922