Text

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

Föreningen Vita bandet, som startade 1901, arbetade för nykterhet, fred och sedlighet. Vita bandet hade sitt ursprung i USA där verksamheten började redan 1873. Föreningen var öppen för kristna kvinnor och en av grundtankarna var att kvinnor hade ett speciellt socialt och moraliskt ansvar.  Medlemmarna fick avge löftet ”Jag lovar härmed att med guds hjälp avstå från alla berusande drycker som njutningsmedel samt att efter bästa förmåga verka för nykterhet och sedlighet.” 

Lokalavdelningen Vita bandets södra förening startade 1901, samma år som riksföreningen. Arbetet bedrevs bland annat genom att ordna föreläsningar, basarer, försäljning, lotterier och festligheter. Föreningen var också aktiv i valkampanjen vid folkomröstningen om rusdrycksförbud som ägde rum 27 augusti 1922.

I Vita bandets skrift till höger diskuterar läkaren Frey Svensson för- och nackdelar med ett alkoholförbud. Han drar slutsatsen att ett förbud är nödvändigt för att bekämpa de skador han som läkare menade att alkoholen orsakar ”[…] barns vanvård och lidande, hustrurs sorger och bekymmer, skövlade äktenskapliga samliv, andlig och materiell misär, våldtäkter och dråp, kroppslig och andlig sjukdom, inferioritet, med viss sannolikhet släktets skada i grodden […]

Läs mer i dokumentet till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Rusdrycksförbud eller inte?

Rusdrycksförbud eller inte?

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Val
Tema

Val

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Här hittar du källmaterial från tidigare val i Stockholm. Vill du hitta fler? Använd sökr…

Vid vägskälet

Vid vägskälet

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922

”Varje ansvarsmedveten kvinna måste den 27 augusti gå ut och rösta mot rusdryckerna” – Vita bandet 1922

”Varje ansvarsmedveten kvinna måste den 27 augusti gå ut och rösta mot rusdryckerna” – Vita bandet 1922