Text
Författare: Frey Svensson. Stockholms stadsarkiv

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

Föreningen Vita bandet, som startade 1901, arbetade för nykterhet, fred och sedlighet. Vita bandet hade sitt ursprung i USA där verksamheten började redan 1873. Föreningen var öppen för kristna kvinnor och en av grundtankarna var att kvinnor hade ett speciellt socialt och moraliskt ansvar.  Medlemmarna fick avge löftet ”Jag lovar härmed att med guds hjälp avstå från alla berusande drycker som njutningsmedel samt att efter bästa förmåga verka för nykterhet och sedlighet.” 

Lokalavdelningen Vita bandets södra förening startade 1901, samma år som riksföreningen. Arbetet bedrevs bland annat genom att ordna föreläsningar, basarer, försäljning, lotterier och festligheter. Föreningen var också aktiv i valkampanjen vid folkomröstningen om rusdrycksförbud som ägde rum 27 augusti 1922.

I Vita bandets skrift till höger diskuterar läkaren Frey Svensson för- och nackdelar med ett alkoholförbud. Han drar slutsatsen att ett förbud är nödvändigt för att bekämpa de skador han som läkare menade att alkoholen orsakar ”[…] barns vanvård och lidande, hustrurs sorger och bekymmer, skövlade äktenskapliga samliv, andlig och materiell misär, våldtäkter och dråp, kroppslig och andlig sjukdom, inferioritet, med viss sannolikhet släktets skada i grodden […]

Läs mer i dokumentet till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad