Stockholms hälsoungdoms inbjudan till klubbträff (1955-1963)
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms hälsoungdom – klubbträff (1955-1963)

På Stockholms hälsoungdoms klubbträffar kunde man delta i aktiviteter som t.ex. dans, frågesport, diskussioner, spel och lekar.

Stockholms hälsoungdom startade 1955 och var en ungdomsförening som arbetade för att förbättra folkhälsan. Genom att anordna alternativa aktiviteter som utflykter och klubbträffar ville föreningen locka ungdomar från alkohol och droger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad