Text

Sveriges studerande ungdoms helnykerhetsförbund - "Till 1923 års studenter!"

"Förestående upprop vill vara en maning till årets studenter att söka skapa en enklare och värdigare prägel över festligheterna efter examen - främst med avseende på förtäringen av spritdrycker /.../"

Upprop ifrån Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund. Uppropet är undertecknat av berömdheter som Manfred Björkquist, rektor vid Humanistiska Läroverket i Sigtuna, och Nathan Söderblom, ärkebiskop i Uppsala och blivande nobelpristagare.

Uppropet delades ut i pamflettform vid flera av Stockholms läroverk inför studentexamen 1923.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Rusdrycksförbud eller inte?

Rusdrycksförbud eller inte?

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Gifven icke barnen alkohol" 1901

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Gifven icke barnen alkohol" 1901

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Stopp! Drick något annat" 1954

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Stopp! Drick något annat" 1954

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922