Text
Författare: Olai, J. P.. Stockholms stadsarkiv

Häktade J. P. Olai tycker sig vara trakasserad av polisen - brev till Dr Anton Nyström 1893

Läkaren, folkbildaren och debattören Anton Nyström var en känd profil i Stockholm decennierna runt sekelskiftet 1900. Inte sällan skrev människor till Nyström och bad om hjälp, av än det ena, än det andra skälet.

I mars 1893 sitter J.P. Olai häktad. Han upplever sig vara "trakasserad" av polisen och skriver därför till Nyström i hopp om att få hjälp. Brevet renskrivet:

Högädle Herr Doktor!

Undertecknad, som de senare åren blifvit mycket trakasserad af – om jag så får uttrycka mig – en afart af Stockholms detektiva polis och blifvit insatt först på Maria sjukasyl och sedan efter någon tids frihet på Jakobsbergs dårstuga, hvarest jag tillbringade tiden från den 17 juli 1891 tills slutet af Jan, 1892, under hvilken tid jag kom till full medvetenhet om den animala magnetismens verksamhet och yttringar, anhåller ödmjukast, det Herr Doktorn, ville hafva den utomordentliga godheten besöka mig i Stockholms Polishäkte, Myntgatan n:o 6. Jag sitter sedan den 9 dennes häktad och har blifvit dömd till tre månaders tvångsarbete utan, som mig synes, giltig grund eller med stöd af Svensk lag.

Jag tänker visserligen öfverklaga domen, men med den kännedom jag har om den ofvan antydda clique af polisen är mig föga hopp om att lyckas, såvida icke en sjelfständig, menniskoälskande man träder emellan.

Det är därföre jag vänder mig till herr Doktorn med bön om bistånd.

Stockholm den 23/3 93
Underdånigast
J. P. Olai

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad