Handskrivet brev med sirlig skrivstil på gulnat papper.
Text
Författare: Jonsson, Carl. Stockholms stadsarkiv

"Nu ligger jag en gammal mor till last" - Carl Jonsson, 24, ber Dr Nyström om hjälp

Läkaren, föreläsaren och debattören Anton Nyström var en känd profil i Stockholm på 1890-talet. Det hände ibland att han fick brev av människor som ville ha hans hjälp. Det här kommer från Carl Jonsson som enligt brevet har svårt att försörja sg på grund av bröstplågor:

Stockholm 31/1 1894
Widterfarne Herr Doktor Anton Nyström

Jag ber om ursäkt för mina änkla rader äfven så för den bön jag framför inför Herr Doktor. Jag är 24 år gammal och blifvit i mina tidiga år hemsökt af ett bröstlidande varför jag blifvit urståndsat att förvärva mitt uppehälle inom fabriker eller något annat arbete der det fodras både kraft och uthållighet. Nu liger jag en gammal mor till last. Hon är enka för 9 år tillbakas, derför borde jag vara hennes stöd men ennu äger jag så mucken förmåga kvar att jag kunde uträtta något om jag bara fick något lätt att sysla med såsom portvakts eller dyligt efven så om jag ägde en liten jernsvarf med vilken jag kunde förtjänna mitt torftiga uppehälle. Ennu kan jag få lefva många år så att ennu kan min molnbeströda himmel ljusna om blott jag ägde en enda vän på hella vida jorden. Om Herr Doktorn af nåd och förbarmande hugnade mig med råd eller något annat så skall jag vara af hjärtat ju så tacksam som någon det kunde och jag skulle uppbjuda alla mina krafter att göra mig densamma värdig.

Med sann högaktning
Carl Jonsson
Hornsgatan 66
i på stallgården

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad