Text
Författare: Löfqvist, Carl Fredrik. Stockholms stadsarkiv

"Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden!" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

Carl Fredrik Löfqvist fängslades 1820, misstänkt för stämplingar mot kung Karl XIV Johan. Pigan Johanna Segerström kom med mat till honom i cellen. När hon lämnade maten fick hon ofta brev från Löfqvist. Breven smugglades enligt vad Löfqvist skriver ut och in i cellen i form av smörgåspapper. Det här är ett av breven. Renskrivet:

Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden! – din köld skulle smärta mig, om icke Vänskapens heligaste yrke, som du så samvetsgrant upfyller ersatte mig derföre. Din Lön är uti dit hjertas heligaste förvar! Tag emot en Väns tacksamhet. Likväl fodrar min plikt, at jag ber dig om ursäkt för den oro jag förordsakar dig. – Icke längre än tills i morgon afton ber jag om – och emottager din hjelp: med mindre at du ej fått befallning at emot vedergällning hos Ståthållaren tillsända mig den.

Hvad du har utaf mig är skänkt och heligt förtjent: (du räddade mit Lif om söndags afton) – ingen dödlig bör derföre tilltala dig; när jag bekänner at du därföre ej bevisat mig andra höfligheter än dem du, som beskedlig flicka kann slösa på hela världen, dygd, vänskap och nit!

Din vän Carl Lqt

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad