Läs brevet
Text

"Jag tackar dig för den första blick du kastade till mig i går" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

Carl Fredrik Löfqvist fängslades 1820, misstänkt för stämplingar mot kung Karl XIV Johan. Pigan Johanna Segerström kom med mat till honom i cellen. När hon lämnade maten fick hon ofta brev från Löfqvist. Breven smugglades enligt vad Löfqvist skriver ut och in i cellen i form av smörgåspapper. Det här är ett av breven. Renskrivet:

Först berättar jag dig Jeanna at din lilla Löitnant är på vagt och at du således kan komma Kl. 8 så släpper han vist in dig om du vill bära till mig en smörgås och flaskorna, om du annars vil tala vid mig?

Jag tackar dig för den första blick du kastade till mig i går; men sedan du stått en stund på planen och sedt mer åt Bron, som om du med ögonen sökt någon, sprang du häftigt bort med alla rörelser af missnöje och gick under mit fönster bort utan at kasta en blick op, liksom det hade varit dig förbudit? Det är sant at posten inte tillåter at jag talar genom fönstret till hvem som hälst men om någon nickar mig vänligen till skall ingen därföre tilltalas – Etdera var du ond på dig sjelf – eller på mig. Tvång kan jag icke tåla eller lida: är du ledsen vid mig så säg det rent ut – och jag skall liquidera med dig – sätta mig sedan mit uti mit rum och aldrig mera se igenom fönstret! – glömma at jag drömde om at hafva en Vän……

Jag har bedt om svar på en för mig viktig fråga, men smörgåsarne voro stumma i dag morgons. Jag har nödvändigt et helt ark papper nödigt; men det har du glömt! –

Bästa, goda Johanna – ledsna icke vid mig. Det kommer en dag då jag skall bli tacksam! –

Hur går det med räkningarne? Därpå får jag heller ingen reda! –

Jag är nyfiken om jag Kl 8 – i afton – icke senare – får se min Jeanna! – din redlige Carl

Drif på min systerson: om han icke gör alfvar skickar jag policen på honom. –

Hälsa vänligast din fru och din far                    

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden!" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden!" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna

"Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna

"Min Jeanna!" - hemligt meddelande från häktade Löfqvist till Johanna Segerström

"Min Jeanna!" - hemligt meddelande från häktade Löfqvist till Johanna Segerström

"Mitt öde är underligt" - brev från fängslade Carl Fredrik Löfqvist till systersonen Adolf

"Mitt öde är underligt" - brev från fängslade Carl Fredrik Löfqvist till systersonen Adolf

Carl Löfqvist tackar Johanna Segerström för att ha hindrat honom att begå självmord - brev 1820

Carl Löfqvist tackar Johanna Segerström för att ha hindrat honom att begå självmord - brev 1820

Högförräderimisstänkte Löfqvists hemliga brev till pigan Johanna, skrivet i fängelsecellen i Slottet 1820

Högförräderimisstänkte Löfqvists hemliga brev till pigan Johanna, skrivet i fängelsecellen i Slottet 1820

J. F. D. Wogram anger sin morbror Carl Fredrik Löfqvist för högförräderi - brev 1820

J. F. D. Wogram anger sin morbror Carl Fredrik Löfqvist för högförräderi - brev 1820

Polisrapport efter undersökning i Johanna Segerströms hem, angående fallet Carl Fredrik Löfqvist – 12 maj 1820

Polisrapport efter undersökning i Johanna Segerströms hem, angående fallet Carl Fredrik Löfqvist – 12 maj 1820

Självmordsbrev skrivet av högförräderimisstänkte Carl Löfqvist 1820

Självmordsbrev skrivet av högförräderimisstänkte Carl Löfqvist 1820