Läs brevet
Text
Författare: Löfqvist, Carl Fredrik. Stockholms stadsarkiv

"Jag tackar dig för den första blick du kastade till mig i går" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

Carl Fredrik Löfqvist fängslades 1820, misstänkt för stämplingar mot kung Karl XIV Johan. Pigan Johanna Segerström kom med mat till honom i cellen. När hon lämnade maten fick hon ofta brev från Löfqvist. Breven smugglades enligt vad Löfqvist skriver ut och in i cellen i form av smörgåspapper. Det här är ett av breven. Renskrivet:

Först berättar jag dig Jeanna at din lilla Löitnant är på vagt och at du således kan komma Kl. 8 så släpper han vist in dig om du vill bära till mig en smörgås och flaskorna, om du annars vil tala vid mig?

Jag tackar dig för den första blick du kastade till mig i går; men sedan du stått en stund på planen och sedt mer åt Bron, som om du med ögonen sökt någon, sprang du häftigt bort med alla rörelser af missnöje och gick under mit fönster bort utan at kasta en blick op, liksom det hade varit dig förbudit? Det är sant at posten inte tillåter at jag talar genom fönstret till hvem som hälst men om någon nickar mig vänligen till skall ingen därföre tilltalas – Etdera var du ond på dig sjelf – eller på mig. Tvång kan jag icke tåla eller lida: är du ledsen vid mig så säg det rent ut – och jag skall liquidera med dig – sätta mig sedan mit uti mit rum och aldrig mera se igenom fönstret! – glömma at jag drömde om at hafva en Vän……

Jag har bedt om svar på en för mig viktig fråga, men smörgåsarne voro stumma i dag morgons. Jag har nödvändigt et helt ark papper nödigt; men det har du glömt! –

Bästa, goda Johanna – ledsna icke vid mig. Det kommer en dag då jag skall bli tacksam! –

Hur går det med räkningarne? Därpå får jag heller ingen reda! –

Jag är nyfiken om jag Kl 8 – i afton – icke senare – får se min Jeanna! – din redlige Carl

Drif på min systerson: om han icke gör alfvar skickar jag policen på honom. –

Hälsa vänligast din fru och din far                    

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad