Text

"Min sak börjar att omvända sig" - högförräderimisstänkte Löfqvist skriver till Adolf från fängelset

Carl Fredrik Löfqvist fängslades 1820, misstänkt för stämplingar mot kung Karl XIV Johan. Pigan Johanna Segerström kom med mat till honom i cellen. När hon lämnade maten fick hon ofta brev från Löfqvist, oftast till henne själv. Det här är dock riktat till Löfqvists systerson Adolf. Brevet renskrivet:

”Jag skref dig några ord till, min kära Adolf, och på Tyska af ordsaker – i dag skrifver jag Svänska och påminner dig, at jag bad om et snart och förnöjande svar. Jag tror at man är skyldig mig åtminstone någon liten höflighet emedan jag sitter bakom et galler och ingenting kan uträtta är genom böner och pennan! – 

Min sak börjar att omvända sig – alla acterne skola tryckas – på min uttryckliga begäran! Och hvad vela de mig? – Ingenting! Jag känner alla rykten som löpa i Staden, de känna intet, inte en gång något de sälja ur Arlequins Klädning som bara är tråklad –

Slutet blir det bästa; det enda jag är rädd för är at de spela Schack och matt med mig, och låta mig sitta till Micheli eller Jul –

De krångla och jag går rätta vägen –

Må väl! Hälsa åt Kongsholmen – jag ser genom mit fönster Gafveln af huset och till och med fönstret där jag satt hos Bror Kihlborg – hälsa säger jag alla – alla – utom mina denonciatriser – lämna åt Johanna alt hvad du har at lämna eller låta säga mig. Jag tänker snart få låf at se mina vänner hos mig. Så snart som acterne slutar

Din oföränderlige
L.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden!" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden!" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna

"Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna

"Min Jeanna!" - hemligt meddelande från häktade Löfqvist till Johanna Segerström

"Min Jeanna!" - hemligt meddelande från häktade Löfqvist till Johanna Segerström

"Mitt öde är underligt" - brev från fängslade Carl Fredrik Löfqvist till systersonen Adolf

"Mitt öde är underligt" - brev från fängslade Carl Fredrik Löfqvist till systersonen Adolf

Carl Löfqvist tackar Johanna Segerström för att ha hindrat honom att begå självmord - brev 1820

Carl Löfqvist tackar Johanna Segerström för att ha hindrat honom att begå självmord - brev 1820

Hur man smusslar brev ur fängelset - brev från fängslade Löfqvist till Johanna Segerström 1820

Hur man smusslar brev ur fängelset - brev från fängslade Löfqvist till Johanna Segerström 1820

Högförräderimisstänkte Löfqvists hemliga brev till pigan Johanna, skrivet i fängelsecellen i Slottet 1820

Högförräderimisstänkte Löfqvists hemliga brev till pigan Johanna, skrivet i fängelsecellen i Slottet 1820

J. F. D. Wogram anger sin morbror Carl Fredrik Löfqvist för högförräderi - brev 1820

J. F. D. Wogram anger sin morbror Carl Fredrik Löfqvist för högförräderi - brev 1820

Polisrapport efter undersökning i Johanna Segerströms hem, angående fallet Carl Fredrik Löfqvist – 12 maj 1820

Polisrapport efter undersökning i Johanna Segerströms hem, angående fallet Carl Fredrik Löfqvist – 12 maj 1820

Självmordsbrev skrivet av högförräderimisstänkte Carl Löfqvist 1820

Självmordsbrev skrivet av högförräderimisstänkte Carl Löfqvist 1820