Text
Författare: Löfqvist, Carl Fredrik. Stockholms stadsarkiv

"Min sak börjar att omvända sig" - högförräderimisstänkte Löfqvist skriver till Adolf från fängelset

Carl Fredrik Löfqvist fängslades 1820, misstänkt för stämplingar mot kung Karl XIV Johan. Pigan Johanna Segerström kom med mat till honom i cellen. När hon lämnade maten fick hon ofta brev från Löfqvist, oftast till henne själv. Det här är dock riktat till Löfqvists systerson Adolf. Brevet renskrivet:

”Jag skref dig några ord till, min kära Adolf, och på Tyska af ordsaker – i dag skrifver jag Svänska och påminner dig, at jag bad om et snart och förnöjande svar. Jag tror at man är skyldig mig åtminstone någon liten höflighet emedan jag sitter bakom et galler och ingenting kan uträtta är genom böner och pennan! – 

Min sak börjar att omvända sig – alla acterne skola tryckas – på min uttryckliga begäran! Och hvad vela de mig? – Ingenting! Jag känner alla rykten som löpa i Staden, de känna intet, inte en gång något de sälja ur Arlequins Klädning som bara är tråklad –

Slutet blir det bästa; det enda jag är rädd för är at de spela Schack och matt med mig, och låta mig sitta till Micheli eller Jul –

De krångla och jag går rätta vägen –

Må väl! Hälsa åt Kongsholmen – jag ser genom mit fönster Gafveln af huset och till och med fönstret där jag satt hos Bror Kihlborg – hälsa säger jag alla – alla – utom mina denonciatriser – lämna åt Johanna alt hvad du har at lämna eller låta säga mig. Jag tänker snart få låf at se mina vänner hos mig. Så snart som acterne slutar

Din oföränderlige
L.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad