Text

Självmordsbrev skrivet av högförräderimisstänkte Carl Löfqvist 1820

I Stadsarkivet finns en arkivlåda från Äldre poliskammaren med "handlingar angående stämplingar mot Karl XIV Johan". I den finns en samling dokument från 1819-20 om den 45-årige lantmätaren Carl Fredrik Löfqvist, 45 år. Bland annat finns en serie brev från Löfqvist till pigan Johanna Segerström, som Löfqvist påstår sig älska. Breven beslagtogs av allt att döma när polisen sökte genom Johanna Segerströms bostad, där man fann dem bakom en kakelugn.

I det här brevet hotar Löfqvist att kasta sig i Norrström. Brevet renskrivet: 

”Min Johanna
Det är idag som frälsaren gick till Fadren? jag går som en olycklig varelse till mit intet tilbakas – jag skall igenfinnas uti Norrström. När du, min söta Johanna läser dessa rader är jag icke mer …. Icke uphört at älska dig.

En qvinnas svartsjuka och oerhörda hämd har beröfvat mig min manlighet och min physiska Krafft och gjordt mig genom hemliga medel oförmögen at njuta, hvad du – älskade flicka! törhända hade bevilliat mig.

Förfölgd och olycklig har jag intet annat hopp än döden, En tår från dit öga skall bli min vackraste grafvård. I evighet farväl.

Charles Lofquist”

På baksidan av brevet står:

”Tillskrift
Ännu en elak qvinna som jag älskat gränslöst; som jag hatar likaledes. En Kötslig Cousine – Marie Kiellström är hufvudorsaken till det steg jag tar – Skulle min Johanna nånsin stöta på henne, så visa henne till förakt min ring: hata den nesliga!!!
Jag ärnade på hennes fars graf taga mit afsked från henne och verlden – men – jag känner en bättre väg – Evig god natt 

Ingen menniska vet hvad jag lämnat dig:
behåll hvad du då har – souvenir af en Vän.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden!" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden!" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna

"Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna

"Jag tackar dig för den första blick du kastade till mig i går" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Jag tackar dig för den första blick du kastade till mig i går" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Min Jeanna!" - hemligt meddelande från häktade Löfqvist till Johanna Segerström

"Min Jeanna!" - hemligt meddelande från häktade Löfqvist till Johanna Segerström

"Min sak börjar att omvända sig" - högförräderimisstänkte Löfqvist skriver till Adolf från fängelset

"Min sak börjar att omvända sig" - högförräderimisstänkte Löfqvist skriver till Adolf från fängelset

"Mitt öde är underligt" - brev från fängslade Carl Fredrik Löfqvist till systersonen Adolf

"Mitt öde är underligt" - brev från fängslade Carl Fredrik Löfqvist till systersonen Adolf

Carl Löfqvist tackar Johanna Segerström för att ha hindrat honom att begå självmord - brev 1820

Carl Löfqvist tackar Johanna Segerström för att ha hindrat honom att begå självmord - brev 1820

Hur man smusslar brev ur fängelset - brev från fängslade Löfqvist till Johanna Segerström 1820

Hur man smusslar brev ur fängelset - brev från fängslade Löfqvist till Johanna Segerström 1820

Högförräderimisstänkte Löfqvists hemliga brev till pigan Johanna, skrivet i fängelsecellen i Slottet 1820

Högförräderimisstänkte Löfqvists hemliga brev till pigan Johanna, skrivet i fängelsecellen i Slottet 1820

J. F. D. Wogram anger sin morbror Carl Fredrik Löfqvist för högförräderi - brev 1820

J. F. D. Wogram anger sin morbror Carl Fredrik Löfqvist för högförräderi - brev 1820

Polisrapport efter undersökning i Johanna Segerströms hem, angående fallet Carl Fredrik Löfqvist – 12 maj 1820

Polisrapport efter undersökning i Johanna Segerströms hem, angående fallet Carl Fredrik Löfqvist – 12 maj 1820