Text

Polisrapport efter undersökning i Johanna Segerströms hem, angående fallet Carl Fredrik Löfqvist – 12 maj 1820

I Stadsarkivet finns en arkivlåda från Äldre poliskammaren med "handlingar angående stämplingar mot Karl XIV Johan". I den finns en samling dokument från 1819-20 om den 45-årige lantmätaren Carl Fredrik Löfqvist, 45 år, som fängslades misstänkt för konspirationer mot kungen. Bland handlingarna finns en serie brev från Löfqvist till pigan Johanna Segerström. Breven beslagtogs av allt att döma när polisen sökte genom Johanna Segerströms bostad den 12 maj 1820. Man fann dem bakom en kakelugn. Här är polisrapporten renskriven:

”Rapport af den 12 maj 1820.

Enligt Kongl. Öfverståthållare Embetets Befallning hafva undertecknade åtföljt arresterade Pigan Johanna Lovisa Segerström till dels hemvist hos Tracteurs Enkan Lindquist uti huset No 9 qvart. Erisichton vid Lilla Gråmunkegränden, för att anställa visitation uti Segerströms gommo, hvarest endast befunnes diverse billetter och bref, hvilka woro stoppade bakom en där warande kakelugn. och kommer Segerström att från häktet till Kongl. Poliskammaren upföras kl. 9 idag f.m. Äfven äro wid wanligt wite kallade att sig samma tid inställa följande personer:
Tracteurs Enkan Brita Lindquist, Öfwer-Upsyningsmannen J. Segerström, SnörmakareGesällen Adolf Jr: Malmquist boende i huset no 2. Qv. Tritonia vid Stora Nygatan, och Mamsell Ulrica Lovisa Ingelotz eller Hjort, som bor i huset No 3. Qv. Euridice; hvilken sistnämnde, på tillfrågan, öfverlemnade 2ne franska böcker, hvilka hon haft till låns.

Stockholm som ofvan
D. Lindberg    T.Wurtzer”

 I en bifogad lapp meddelas kort vad som hittats hos skomakargesällen Malmquist.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden!" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden!" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna

"Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna

"Jag tackar dig för den första blick du kastade till mig i går" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Jag tackar dig för den första blick du kastade till mig i går" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Min Jeanna!" - hemligt meddelande från häktade Löfqvist till Johanna Segerström

"Min Jeanna!" - hemligt meddelande från häktade Löfqvist till Johanna Segerström

"Min sak börjar att omvända sig" - högförräderimisstänkte Löfqvist skriver till Adolf från fängelset

"Min sak börjar att omvända sig" - högförräderimisstänkte Löfqvist skriver till Adolf från fängelset

"Mitt öde är underligt" - brev från fängslade Carl Fredrik Löfqvist till systersonen Adolf

"Mitt öde är underligt" - brev från fängslade Carl Fredrik Löfqvist till systersonen Adolf

Carl Löfqvist tackar Johanna Segerström för att ha hindrat honom att begå självmord - brev 1820

Carl Löfqvist tackar Johanna Segerström för att ha hindrat honom att begå självmord - brev 1820

Hur man smusslar brev ur fängelset - brev från fängslade Löfqvist till Johanna Segerström 1820

Hur man smusslar brev ur fängelset - brev från fängslade Löfqvist till Johanna Segerström 1820

Självmordsbrev skrivet av högförräderimisstänkte Carl Löfqvist 1820

Självmordsbrev skrivet av högförräderimisstänkte Carl Löfqvist 1820