Text

"Mitt öde är underligt" - brev från fängslade Carl Fredrik Löfqvist till systersonen Adolf

Carl Fredrik Löfqvist fängslades 1820, misstänkt för stämplingar mot kung Karl XIV Johan. Pigan Johanna Segerström kom med mat till honom i cellen. När hon lämnade maten fick hon ofta brev från Löfqvist, oftast till henne själv. Det här är dock riktat till Löfqvists systerson Adolf och är av allt att döma oavslutat, eller så har en del av brevet försvunnit. Brevet renskrivet:

”Mitt öde er underligt. Gud vet huru det lere aflöpa, Konungen er emot mig mycket grym dett förskräckligaste er att man redan har anmelt det för polisen, at jag uti mitt 14 år har begåt ett fell då jag var i civil tienst vid armeens flotta då jag som gåsse begick detta felsteg detta visste blott jag och min syster och Lotta Kilström, efter jag ej sjelf har förrådit det så måste Mari heller min syster hafva giort det är det intet förskreckeli jag ber dig Adolph att du skrifver några or och ger dem åt Johanna huru våra saker imellan oss båda står gif åt Johanna mina half stöflar mina gråa böxor västar halsdukar kragar strumpor och alt och lett hemta mina fransk böcker hos [svårtytt namn] och lett mig och så få veta om mina färger ero vel förvarade jag vile så gerna hafva någodt till besta men Mari hon har förrådit mig så er det naturligt men har din Mor gjort det så är det oförlåtlig jag har inge penningar och får och så intet

Skulle Elfström kunna sälja bort guldet af min ring och gif det sedan åt Johanna så gifer”

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden!" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Din Köld när du såg mig i min arest – min enda Vän på jorden!" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna

"Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna

"Jag tackar dig för den första blick du kastade till mig i går" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Jag tackar dig för den första blick du kastade till mig i går" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna 1820

"Min Jeanna!" - hemligt meddelande från häktade Löfqvist till Johanna Segerström

"Min Jeanna!" - hemligt meddelande från häktade Löfqvist till Johanna Segerström

"Min sak börjar att omvända sig" - högförräderimisstänkte Löfqvist skriver till Adolf från fängelset

"Min sak börjar att omvända sig" - högförräderimisstänkte Löfqvist skriver till Adolf från fängelset

Carl Löfqvist tackar Johanna Segerström för att ha hindrat honom att begå självmord - brev 1820

Carl Löfqvist tackar Johanna Segerström för att ha hindrat honom att begå självmord - brev 1820

Hur man smusslar brev ur fängelset - brev från fängslade Löfqvist till Johanna Segerström 1820

Hur man smusslar brev ur fängelset - brev från fängslade Löfqvist till Johanna Segerström 1820

Högförräderimisstänkte Löfqvists hemliga brev till pigan Johanna, skrivet i fängelsecellen i Slottet 1820

Högförräderimisstänkte Löfqvists hemliga brev till pigan Johanna, skrivet i fängelsecellen i Slottet 1820

J. F. D. Wogram anger sin morbror Carl Fredrik Löfqvist för högförräderi - brev 1820

J. F. D. Wogram anger sin morbror Carl Fredrik Löfqvist för högförräderi - brev 1820

Polisrapport efter undersökning i Johanna Segerströms hem, angående fallet Carl Fredrik Löfqvist – 12 maj 1820

Polisrapport efter undersökning i Johanna Segerströms hem, angående fallet Carl Fredrik Löfqvist – 12 maj 1820

Självmordsbrev skrivet av högförräderimisstänkte Carl Löfqvist 1820

Självmordsbrev skrivet av högförräderimisstänkte Carl Löfqvist 1820