Omslagsbild Stockholms historia
Litteraturtips
Författare: Ericson, Lars (f. 1957). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms historia under 750 år / Lars Ericson

Det här är historien om Stockholm, från grundandet på 1250-talet fram till idag. I korta och lättlästa texter berättar författaren om staden och människorna under århundradena. Läs om stadsplanering, bostäder, arbete, nöjen, mat, politik, brott, sjukdomar, fattigvård, skolor och mycket mer. Boken innehåller många foton och andra bilder samt avslutas med ett personregister och ett geografiskt register. 415 sidor

Innehåll
Förord
Eken och vattnet en inledning
Stockholm växer och breder ut sig
Stockholmarna under de gångna seklen
Kampen om makten över Stockholm – krigiska och politiska förvecklingar kring huvudstaden
Kontaktnät – förbindelser inom och utom staden
Vattenstaden
Arbetsstaden
Livets nödtorft – vad stockholmarna har ätit genom seklen
Livets goda – stockholmarnas fritidsnöjen
Det lärande och lärda Stockholm – skolor och universitet
Stadens olycksbarn – fattigvård och brottslighet
Hälsovådligt och hälsovård
Religion och tro i staden
Den osynliga majoriteten – djurvärlden mitt i staden
Det Stockholm som aldrig blev av
Spåren av det historiska Stockholm
Kartor
Käll- och litteraturförteckning
Personregister
Geografiskt register

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad