Collage med fotografi, målning och karta över Slussen
Utsikt över Slussen 1898, Carl August Tholander, Stadsmuseet i Stockholm. Karta över Slussen 1899, Alfred Bentzer Stockholms stadsarkiv. Brunnsbacken 1896, okänd fotograf, Stadsmuseet i Stockholm.

Källkritik på Slussen

Hur såg Stockholm ut förr? Är målningen som ska föreställa Slussen 1898 sann? Använd olika källmaterial för att ta reda på hur det egentligen såg ut vid Slussen för ungefär 100 år sedan.

Lärarhandledning för:

I den här övningen använder vi olika källmaterial och jämför dem med varandra för att ta reda på om målningen kan vara sann. Övningen utgår från målningen "Utsikt över Slussen" från 1898.

Övningen går bra att göra i par eller mindre grupper alternativt i helklass. Du som lärare väljer själv hur många av de föreslagna källmaterialen (1-4) som eleverna ska arbeta med.

Elevmaterial med frågor till eleverna

Källmaterial 1: Utsikt över Slussen 1898

1. Vad är det för typ av källa?
2. Vilken tid ska bilden visa?
3. Vad ser du för detaljer i bilden? Räkna upp eller skriv olika detaljer, exempelvis olika fordon, människor, hus, teknik med mera. Tror du att dessa fanns i slutet av 1800-talet?
4. Vem har målat tavlan och när är den målad? Ta reda på lite fakta om konstnären. Kan konstnären varit i Stockholm när bilden målades? Var finns originalet idag, det vill säga den riktiga målningen?
5. Tror ni att bilden är sann? Kan det ha sett ut så här vid Slussen 1898? Motivera ditt svar!

Källmaterial 2: Fotografi från Slussen 1896

1. Vad är det för källa?
2. När är källan skapad?
3. Vad föreställer den? Vilka detaljer ser du i bilden?
4. Jämför fotografiet med målningen "Utsikt över Slussen" ovan. Hittar du något du känner igen från målningen? Finns det något som är skiljer källorna åt?
5. Blir målningen mer eller mindre sann när du jämför den med fotografiet? Motivera ditt svar!

Källmaterial 3: Foto från Slussen 1925

1. Vad är det för källa?
2. När är källan skapad?
3. Vad föreställer den? Vilka detaljer ser du i bilden?
4. Jämför fotografiet med målningen "Utsikt över Slussen" ovan. Det skiljer nästen 30 år mellan bilderna. Vad känner du igen? Vad är olika mellan bilderna?
5. Blir målningen mer eller mindre sann när du jämför den med fotografiet? Motivera ditt svar!

Källmaterial 4: Kinografen

1. Vad är det för källa?
2. När är källan skapad?
3. Vad föreställer filmen? Vilka olika detaljer ser du?
4. Jämför filmen med målningen "Utsikt över Slussen" ovan. Vad känner du igen? Vad är olika i källorna?
5. Blir målningen mer eller mindre sann när du jämför den med filmen? Motivera ditt svar!

Källmaterialet till lektionen

Uppdaterad