Dekorativ illustration: teckning av demonstration
Teckning över demonstrationen på Jakobs torg, 20 april 1902. Stockholms-tidningen, Stockholms stadsarkiv

Två källor: vad hände vid rösträttsdemonstrationen 1902?

Våren 1902 hölls flera demonstrationer för allmän rösträtt i Stockholm. Ibland blev det bråkigt och våldsamt, och polisen fick ingripa. Här har vi en händelse som finns beskriven i flera olika källor. Men vilken ska vi tro på när de inte stämmer överens?

Lärarhandledning för:

Kopiera texten och länkarna till ett word-dokument om du vill redigera lektionen. Låt eleverna resonera och besvara frågorna under din ledning, i helklass eller i grupper. 

Det är möjligt att dela upp källmaterialet mellan eleverna och låta dem läsa in sig på en version av händelserna. Bilda sedan grupper där eleverna får redogöra för sina respektive versioner. På så sätt kan de olika perspektiven framträda ännu tydligare. 

I Stockholmskällans tema Vägen mot demokrati finns mer material om rösträttsrörelsen och kampen för allmän och lika rösträtt.

Utsnitt ur texterna finns renskrivna och sammanställda som pdf så att de olika källornas beskrivningar av händelserna kan läsas parallellt.

Miniatyr tema Vägen mot demokrati.png Miniatyr lektionsmaterial.png

Elevmaterial

Söndagen den 20 april 1902 hade polisen gett tillstånd för ett offentligt möte om rösträtten vid Lilljansskogen. Demonstranterna fick spela musik och vifta med flaggor under själva mötet, men inte när de gick dit eller hem. 

När mötet var slut vandrade tusentals åhörare genom Stockholms gator. Det blev en våldsam sammandrabbning mellan polisen och demonstranterna. Men vad hände egentligen, och går det att säga vems fel det var?

 • Efter våldsamheterna publicerade Stockholms-Tidningen en teckning över rösträttsdemonstrationen där bråket började.
 • Några dagar senare skriver Svenska Dagbladet en redogörelse för vad som hände. Redogörelsen är en sammanfattning av polisens rapport över händelsen.
 • En anonym författare gav också ut ett tryckt häfte om "de gräsliga gatustriderna".

Uppgift 1 - Vem säger vad?

 1. Titta på bilden, läs igenom tidningsartikeln och häftet om demonstrationerna.

  Sammanfatta i korta punkter hur händelserna beskrivs.
  - Hur började bråket mellan polis och demonstranter, och varför?
  - Vem har ansvar för att det blev bråk?

 2. Jämför hur de beskriver händelserna:
  - vad är likt?
  - vad är olikt?

 3. Vilka röster hörs i de olika källorna?
  - olika politisk uppfattning?
  - olika maktposition i samhället?
  - kommer alla parter till tals?

Uppgift 2 - Vad hände egentligen?

 1. Skriv en saklig redogörelse för vad som hände under demonstrationerna för allmän rösträtt 1902. 
  - beskriv och förklara händelserna ur de olika aktörernas perspektiv 
  - utgå bara från det som står i de olika källorna

  Använd information ur flera källor för att låta flera röster komma till tals

Uppdaterad