Dekorativ illustration: Handskrivna dokument med signalementsfoton
Fångrullor med uppgifter om frigivna fångar från Långholmens centralfängelse 1905. Stockholms stadsarkiv.

10 källkritiska övningar

Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor och att ta reda på vad de kan berätta om historien.

Lärarhandledning för:

Den här uppgiften tränar i första hand eleverna i källkritik. Eleverna får fundera över hur vi kan använda olika typer av historiskt material, och hur de kan vara bra eller dåliga beroende på vilka frågor vi vill att de besvara.

Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhetberoende och tendens innan de genomför uppgiften.

Varje övning går att göra gemensamt i hela klassen. Du kan också dela in klassen i par eller smågrupper och fördela alla 10 övningar mellan eleverna. Då kan du även anpassa svårighetsgraden efter elevernas förkunskaper. Du väljer själv om eleverna ska redovisa sina slutsatser muntligt eller skriftligt.

Elevhandledning

Miniatyr Uppgift 10 källkritiska övningar.png

Öppna Instruktion till de 10 källkritiska övningarna. I instruktionen finns beskrivning för att söka efter källmaterialet i Stockholmskällan, och frågor att utgå ifrån i undersökningen. Källmaterialet till de olika uppgifterna finns också här nedanför.

Frågor som går att ställa till allt källmaterial

 1. Vem har gjort källmaterialet?
 2. Varför har någon gjort det här källmaterialet?
 3. Hur trovärdigt är källmaterialet?
  - är det en förstahandskälla eller andrahandskälla?
  - vet vi om källmaterialet är äkta eller förfalskat, ändrat eller om någon har tagit bort delar av det?
 4. Vad säger källmaterialet om historien - det som källan visar eller berättar om?
 5. Vad säger källmaterialet om tiden och samhället då det blev skapat?
  - hur såg normer och värderingar ut då?
  - vad tyckte människor var viktigt att beskriva, förklara eller visa upp?
 6. Vad är likt och vad är olikt jämfört med idag - av det som källan berättar om?
 7. Vad kan vi använda källmaterialet till?
  - vilka frågor kan källmaterialet besvara?
 8. Är det viktigt att spara den här sortens källmaterial?
  - varför, eller varför inte?
 9. Hur vet vi det vi vet om historien och det förflutna?
 10. Varför är det så viktigt att vara källkritisk i dagens samhälle?

Övning 2 - Historia på film

Övning 3 - En bondes dagbok från Tensta

Övning 4 - Polisvåld i 1800-talets Stockholm

Övning 6 - Gift dig rikt, om livet i Stockholm på 1800-talet

Övning 5 - Kärlek i Stockholm på 1870-talet

Övning 7 - En skoltidning från 1946

Övning 8 - Att gå i grundskolan i början av 1900-talet

Övning 9 - En 1100 år gammal dam från Järvafältet

Övning 10 - Att vara kvinna som arbetar i början av 1900-talet

Uppdaterad