Prins Eugens målning föreställer linoljekvarnen på Waldemarsudde som ursprungligen uppfördes 1784.
Bildkonst

Linoljekvarnen på Waldemarsudde

Konstnär: Prins Eugen (1865–1947)

Titel: Oljekvarnen, Waldemarsudde

Teknik: Olja på duk

Mått: 77x88 cm

Prins Eugens målning föreställer den gamla linoljekvarnen på Waldemarsudde. Byggnaden är målad i falurött och dess kopparplåt skimrar i gult och grönblått i eftermiddagsljuset. Vid takkronan sticker en fyrkantig ekstock ut som en gång var fästet till kvarnens vingar. På himlen flyger måsarna tyst förbi i vinden och i sluttningen ligger snön kvar på berghällarna. Till höger i bilden, bakom de kala träden, syns prins Eugens garage som han kallade för sitt ”automobilstall”.

Kvarnen uppfördes 1784-1785 av grosshandlaren Carl Magnus Fris som hade köpt besittningsrätten till Waldemarsudde av engelsmannen William Maister två år tidigare. Kvarnen, som är en av få bevarade i sitt slag, är en så kallad ”holländare”, vilket innebär att huven med dess vingar kunde vridas efter vindens riktning. Den användes för utvinning av linfröolja som man bland annat impregnerade virke med. Restprodukten användes till foderkakor som levererades till Kungliga Hovstallet. Linoljekvarnen togs ur bruk på 1860-talet och dess vingar monterades ner på 1870-talet. Idag är kvarnen ett viktigt industriminnesmärke och en påminnelse om att Waldemarsudde en gång var en plats präglad av olika industriverksamheter. 

För prins Eugen var oljekvarnen ett omtyckt motiv som han återkom till flera gånger och skildrade i olika ljus i både olja och kol. Målningen är karaktäristisk för de nationalromantiska strömningarna kring sekelskiftet 1900. Det är en stämningsfull årstidsskildring där vårvinterns ljus breder ut sig över det lantliga landskapet.

Linoljekvarnen är en del av kulturarvet Prins Eugens Waldemarsudde. Waldemarsudde består av Slottet från 1905 och Galleriet från 1913 samt av en park om 7 hektar med ett flertal äldre byggnader varav Linoljekvarnen, Gamla huset och Ektorpet (idag café) härrör från 1700-talet.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bildkonst
Tema

Bildkonst

Konstverken i Stockholmskällan avbildar Stockholm, människorna eller verksamheten i staden på ett eller annat sätt. Med konstens hjälp kan du studera stadens utveckling. Särskilt v…

Gamla huset på Waldemarsudde

Gamla huset på Waldemarsudde

Landskapsvy mot Gamla huset och Stockholm

Landskapsvy mot Gamla huset och Stockholm

Prins Eugen vid kvarnen, Waldemarsudde

Prins Eugen vid kvarnen, Waldemarsudde

Prins Eugens ateljé, Waldemarsudde

Prins Eugens ateljé, Waldemarsudde

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Utsikt med segelfartyg från Waldemarsudde

Utsikt med segelfartyg från Waldemarsudde

Waldemarsudde med Linoljekvarnen till vänster, Kvarngården till höger samt en på 1800-talet riven byggnad

Waldemarsudde med Linoljekvarnen till vänster, Kvarngården till höger samt en på 1800-talet riven byggnad

Waldemarsudde på 1880-talet

Waldemarsudde på 1880-talet