Foto

Kungsholmens läroverk, Hantverkargatan 35

"Kungsholmen var då för tiden som en liten småstad för sig, och precis som i andra småstäder hade läroverksungdomen av båda könen sina bestämda stråk att plöja igenom på frukostlovet, efter skolans slut för dagen och vid kvällsdags. Den utan jämförelse populäraste promenaden gick från Kungsbroplan - Kungsgatan - Kungsholmsgatan - Scheelegatan till Kungsholmstorg och åter - ideligen, ideligen. Där syntes lejonen i Kungsholmens läroverk blanda sig med norra-latinare och nya-elementarare i konkurrensen om flickorna från Blomquistska och Fahlstedtska skolorna och en och annan liten snärta från Åhlinska och Lyceum."

Adolf Stensiö berättar gamla minnen i boken Kungsholmen vid sekelskiftet från 1943 (s. 187).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kungsholmen vid sekelskiftet : minnen från barndomen och skolan

Kungsholmen vid sekelskiftet : minnen från barndomen och skolan

Utbildning i Stockholm
Tema

Utbildning i Stockholm

Vad lärde sig eleverna i skolan förr? Vilka regler fanns? Vad gjorde ungdomarna på sin fritid? Skolan idag skiljer sig en hel del från skolan förr. Men vissa saker är fortfarande r…