Foto på Ellen Kruse och hennes elever 1897-1898
Foto

Ellen Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Lärarinnan Ellen Kruse tillsammans med sin klass på Brummerska skolan. Mellan åren 1914 – 1924 var Ellen också, tillsammans med Anna Kruse, föreståndare på skolan.

Brummerska skolan startades1882 av Eugenie Brummer. I skolan hade man små klasser där varje enskild elevs utveckling var viktig. Målet var att det skulle finnas möjlighet att uppmärksamma och stötta alla barn. 1939 kommunaliserades skolan och tillsammans med Annaskolan-Detthowska skolan och Ateneum för flickor bildades Norrmalms kommunala flickskola.

Läs mer om Ellen Kruse och Brummerska skolan i årsredovisingen under ”Mer i Stockholmskällan”.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Anna Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Eugenie Brummer - grundare av Brummerska skolan

Eugenie Brummer - grundare av Brummerska skolan

Utbildning i Stockholm
Tema

Utbildning i Stockholm

Vad lärde sig eleverna i skolan förr? Vilka regler fanns? Vad gjorde ungdomarna på sin fritid? Skolan idag skiljer sig en hel del från skolan förr. Men vissa saker är fortfarande r…