Foto på Ellen Kruse och hennes elever 1897-1898
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ellen Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Lärarinnan Ellen Kruse tillsammans med sin klass på Brummerska skolan. Mellan åren 1914 – 1924 var Ellen också, tillsammans med Anna Kruse, föreståndare på skolan.

Brummerska skolan startades1882 av Eugenie Brummer. I skolan hade man små klasser där varje enskild elevs utveckling var viktig. Målet var att det skulle finnas möjlighet att uppmärksamma och stötta alla barn. 1939 kommunaliserades skolan och tillsammans med Annaskolan-Detthowska skolan och Ateneum för flickor bildades Norrmalms kommunala flickskola.

Läs mer om Ellen Kruse och Brummerska skolan i årsredovisingen under ”Mer i Stockholmskällan”.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad