Vapensten från söderport
Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Vapensten från Söderport

Del av vapensten huggen i sandsten. På den ursprungliga stenen var två lejon uthuggna, hållandes en vapensköld mellan sig. Endast delar av det ena lejonet och vapenskölden syns på den bevarade delen av stenen. Den fyrdelade vapenskölden visar det svenska riksvapnet - tre kronor och lejon. I sköldens mitt sitter en vasakärve, kungaätten Vasas vapen.

Stenen har ursprungligen suttit över den senmedeltida yttre södra stadsporten. Porten var en del av den försvarsanläggning som kallades Söderport, och som låg mellan Gamla Stan och Södermalm i dagens Slussenområde.  Söderport bestod av ett antal torn och försvarsvallar och utgjorde en viktig del av Stockholms medeltida försvar. Anläggningen moderniserades under kung Johan III:s tid (1567-1592) och yttre porten kom då att efter kontinentala förebilder krönas med denna vapensten. Stenen är troligtvis huggen av en utländsk mästare. Söderport som försvarsverk försvann med Stockholms stadsförnyelse på 1640-talet.

Vapenstenen påträffades under Restaurant Pelikan i kvarteret Järngraven Nedra 18, Brunsbacken 4, i samband med rivnings- och schaktningsarbeten för trafikplats Slussen i början på 1930-talet.  Den överlämnades till Stadsmuseet av stadens Husbyggnadsavdelning 1932.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad