Vapensten från söderport
Föremål

Vapensten från Söderport

Del av vapensten huggen i sandsten. På den ursprungliga stenen var två lejon uthuggna, hållandes en vapensköld mellan sig. Endast delar av det ena lejonet och vapenskölden syns på den bevarade delen av stenen. Den fyrdelade vapenskölden visar det svenska riksvapnet - tre kronor och lejon. I sköldens mitt sitter en vasakärve, kungaätten Vasas vapen.

Stenen har ursprungligen suttit över den senmedeltida yttre södra stadsporten. Porten var en del av den försvarsanläggning som kallades Söderport, och som låg mellan Gamla Stan och Södermalm i dagens Slussenområde.  Söderport bestod av ett antal torn och försvarsvallar och utgjorde en viktig del av Stockholms medeltida försvar. Anläggningen moderniserades under kung Johan III:s tid (1567-1592) och yttre porten kom då att efter kontinentala förebilder krönas med denna vapensten. Stenen är troligtvis huggen av en utländsk mästare. Söderport som försvarsverk försvann med Stockholms stadsförnyelse på 1640-talet.

Vapenstenen påträffades under Restaurant Pelikan i kvarteret Järngraven Nedra 18, Brunsbacken 4, i samband med rivnings- och schaktningsarbeten för trafikplats Slussen i början på 1930-talet.  Den överlämnades till Stadsmuseet av stadens Husbyggnadsavdelning 1932.

Så här anger du källa för en föremålsbild

Har du frågor om föremålet?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bebyggelse vid Slussen 1540-tal

Bebyggelse vid Slussen 1540-tal

En teckning av Stockholm på 1630-talet

En teckning av Stockholm på 1630-talet

Fähus vid Slussen

Fähus vid Slussen

Gamla Pelikan och Järngraven

Gamla Pelikan och Järngraven

Hornsgatan 1, interiör med vapenornament

Hornsgatan 1, interiör med vapenornament

Kritpipor

Kritpipor

Medeltida kammar och keramik från Slussen

Medeltida kammar och keramik från Slussen

Murslev

Murslev

Nya stadsmuseet
Tema

Nya stadsmuseet

Under 2019 öppnar det nyrenoverade Stadsmuseet i Stockholm upp sina portar! Här kan du tjuvkika på några av de föremål som kommer att finnas med i de nya utställningarna.

Restaurang Pelikan. Exteriör skylt till restaurangen.

Restaurang Pelikan. Exteriör skylt till restaurangen.

Restaurang Pelikan. Vinternatt vid Slussen

Restaurang Pelikan. Vinternatt vid Slussen

Restaurant Pelikan vid Brunnsbacken 4

Restaurant Pelikan vid Brunnsbacken 4

Riddarhuset / fotografier: Hans Hammarskiöld ; texter: Alf Åberg, Claes Ellehag och Anna Hamilton

Riddarhuset / fotografier: Hans Hammarskiöld ; texter: Alf Åberg, Claes Ellehag och Anna Hamilton

Riddarhustorget 10. Adelsmöte i Riddarhuset. Interiör med vapensköldar på väggarna

Riddarhustorget 10. Adelsmöte i Riddarhuset. Interiör med vapensköldar på väggarna

Söderport och Slussen : en skildring av slussområdets historia i anledning av slussombyggnadens invigning den 15 oktober 1935 / Tord O:son Nordberg

Söderport och Slussen : en skildring av slussområdets historia i anledning av slussombyggnadens invigning den 15 oktober 1935 / Tord O:son Nordberg

Utsikt från Katarinahissen år 1914

Utsikt från Katarinahissen år 1914