Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Arkeologer i arbete vid Slussen

Platsen vi idag kallar Slussen har en lång historia. Slussen förbinder Åsön, det medeltida namnet på Södermalm, med Gamla stan där Stockholm växte fram under 1200-talet. Hit har man under hundratals år färdats med häst, båt och släde.

Sedan 2013 har arkeologer grävt vid Slussen på grund av omfattande ombyggnationer av platsen. På Södermalmstorg, i ett schakt bredvid Stadsmuseet, stötte arkeologerna på resterna av ett 1600-talskök med två ugnar och golv bevarat. Under golvet påträffade arkeologerna ganska snabbt på ett tjockt gruslager vilket först lurade dem att tro att de nått botten, det vill säga att det inte fanns några kulturlager under gruset. Det visade sig dock vara ett ca 2 meter tjockt gruslager med många intressanta arkeologiska lämningar under. Gruset kallades Vasagruset efter Gustav Vasa. Det medvetet påförda gruslagret har troligtvis tillkommit i samband med de förstärkningsarbeten av vallgraven utanför Yttre Söderport som Gustav Vasa lät utföra på 1540-talet.

Fotograf: Arkeologikonsult

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad