Text

Den allmänna rösträtten i socialismens ljus.

Den här skriften handlar om betydelsen av allmän och lika rösträtt. Det var ingen självklarhet på 1890-talet när detta skrevs. Frågan debatterades livligt i samhället. Rösträtt för alla män över 24 år infördes 1911. Kvinnor fick rätt att rösta först i valet 1921. Mannen som skriver heter Hjalmar Branting. Han var socialdemokrat och ledde som statsminister den första socialdemokratiska regeringen 1920.

Han menar att allmän rösträtt i sig inte löser alla problem. Exempelvis så kommer uppdelningen mellan fattiga och rika att finns kvar men det är trots allt ett steg mot målet att alla, både kvinnor och män, kan lägger sin röst på valdagen.
3 sidor

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Ni vet inte att man föredrar mat i stället för föredrag när magen skriker" - brev till Anton Nyström 1892

"Ni vet inte att man föredrar mat i stället för föredrag när magen skriker" - brev till Anton Nyström 1892

Anton Nyström om socialismen - föredragsreferat 1885

Anton Nyström om socialismen - föredragsreferat 1885

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting
Tema

Hjalmar Branting

Som chefredaktör och ordförande för Socialdemokratiska arbetarpartiet arbetade Hjalmar Branting bland annat för allmän och lika rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Åren 1920–1923…

I Arbetareföreningen och bland socialdemokrater / Claës Lundin

I Arbetareföreningen och bland socialdemokrater / Claës Lundin

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige