Text
Författare: Branting, Hjalmar (1860-1925). Kungliga biblioteket

Den allmänna rösträtten i socialismens ljus.

Den här skriften handlar om betydelsen av allmän och lika rösträtt. Det var ingen självklarhet på 1890-talet när detta skrevs. Frågan debatterades livligt i samhället. Rösträtt för alla män över 24 år infördes 1911. Kvinnor fick rätt att rösta först i valet 1921. Mannen som skriver heter Hjalmar Branting. Han var socialdemokrat och ledde som statsminister den första socialdemokratiska regeringen 1920.

Han menar att allmän rösträtt i sig inte löser alla problem. Exempelvis så kommer uppdelningen mellan fattiga och rika att finns kvar men det är trots allt ett steg mot målet att alla, både kvinnor och män, kan lägger sin röst på valdagen.
3 sidor

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad