Text

Debatt om olika semesterlängd för kvinnliga och manliga kommunalanställda i stadsfullmäktige 20 mars 1911

1911 är diskussionen om kvinnors lika villkor i yrkeslivet i full gång. Året innan hade de första kvinnorna kommit in i stadsfullmäktige och när de kommunalanställdas löner diskuterades valde en av de nyinvalda kvinnorna, Valfrid Palmgren, att lyfta frågan även där.

Palmgren väljer att särskilt rikta in sig på frågan om jämställd semesterlängd. Stadens personal delades vid den här tiden in i olika lönegrupper. Ju högre lönegrupp man befann sig i – desto högre lön, och desto längre semester. Då kvinnorna befann sig i lägre lönegrupper än sina manliga kollegor fick de också kortare semestrar. Palmgren hade därför yrkat på längre semester för de som befann sig i de lägre lönegraderna.

Palmgrens debattinlägg besvarades av herrarna Edvard Fränckel, Ivan Bratt, Axel Elias Wilhelm Lagercrantz, Johan Fredrik Nyström, Carl Lindhagen, Carl Hugo Hernlund, Samuel Andreas Fries och stadsfullmäktiges vice ordförande.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt om eventuellt anslag till internationell kvinnorösträttskongress i Stadsfullmäktige 1910

Debatt om eventuellt anslag till internationell kvinnorösträttskongress i Stadsfullmäktige 1910

Edvard Fränckel. Ledamot av stadsfullmäktige 1878-1912

Edvard Fränckel. Ledamot av stadsfullmäktige 1878-1912

Förslag om att debatterna i stadsfullmäktige ska stenograferas och tryckas 1898

Förslag om att debatterna i stadsfullmäktige ska stenograferas och tryckas 1898

Motion om lönetillägg för familjeförsörjare i stadens tjänst - stadsfullmäktige 1930

Motion om lönetillägg för familjeförsörjare i stadens tjänst - stadsfullmäktige 1930

Porträtt av  pedagog Valfrid Palmgren (Munch-Petersen)

Porträtt av pedagog Valfrid Palmgren (Munch-Petersen)

Röster om rösträtten
Tema

Röster om rösträtten

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Här kombinerar vi historiska bilder och text…

Valfrid Palmgren. Ledamot av Stadsfullmäktige 1910-1911

Valfrid Palmgren. Ledamot av Stadsfullmäktige 1910-1911