Texten från 1616 i den tryckta tänkeboken.
Texten från 1616 i den tryckta tänkeboken där de ljusa partierna handlar om Laurents´ amma.
Text

Barnamord 1616

Den 26 november 1616 kom Laurents överskrivare till rätten och berättade att han och hans hustru hade lejt en amma till sin baby. I början av november hade Laurents´ hustru lämnat över barnet till amman vid tretiden på natten och amman hade sedan legat ihjäl barnet. Det var 22 veckor gammalt.

Amman berättade att hon delade säng med en annan piga och att hon inte legat ihjäl barnet med vilja.

Du kan läsa hela målet i den tryckta tänkeboken ovan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnamord 1484

Barnamord 1484

Barnamord 1494

Barnamord 1494

Barnamord 1570

Barnamord 1570

Barnamord 1608

Barnamord 1608

Barnamord 1619

Barnamord 1619

Barnamörderskan Brita Christina Wanselius ångerfulla tankar före sin afrättning, uttryckta i en uttryckta i en uppbygglig och rörande wisa, förutgången af en berättelse om hennes grufliga brotts uppdagande.

Barnamörderskan Brita Christina Wanselius ångerfulla tankar före sin afrättning, uttryckta i en uttryckta i en uppbygglig och rörande wisa, förutgången af en berättelse om hennes grufliga brotts uppdagande.

Gamla Stinas trovärdiga och rysliga berättelse om barnamörderskan Brita Christina Wanselii sista stunder och afrättning.

Gamla Stinas trovärdiga och rysliga berättelse om barnamörderskan Brita Christina Wanselii sista stunder och afrättning.

Orons och förtvivlans gärningar : ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och barnsbörds skull : Stockholm 1887-1901 / Svante Jakobsson & Sten W. Jakobsson

Orons och förtvivlans gärningar : ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och barnsbörds skull : Stockholm 1887-1901 / Svante Jakobsson & Sten W. Jakobsson

Oäkta barn
Tema

Oäkta barn

Barn som föddes utan att föräldrarna var gifta kallades länge oäkta barn. De barnen var mycket utsatta och hade inte samma rättigheter och möjligheter i samhället som barn till gif…

Sara Nilsdotter anklagas för barnamord 1625

Sara Nilsdotter anklagas för barnamord 1625

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629