Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Lösdrivare ska hjälpa stadens bönder år 1493

Att alla människor ska vara i sysselsättning har i alla tider varit en viktig fråga för de styrande. I stadens tänkebok daterad den 24 juli 1493 kan vi läsa hur stadens borgmästare och råd beslutar att stadens lösdrivare ska hjälpa bönderna i bygden med skörden.

Texten berättar också något om vad man åt och drack vid den här tiden. Korn och råg är det som ska in i ladorna [husen]. Den som inte följer bestämmelsen och drar sitt strå till stacken ska sättas av bödeln i stupstocken under dagen, men får ändå en skriva vetebröd och ett stop (svagt?) öl till kvällen. Öl var både under medeltiden och 1500- och 1600-talen den vanligaste drycken, till så väl vardag som fest. Nedan här ser du en transkribering av texten.

Stockholms stads tänkeböcker finns transkriberade och tryckta. Du kan läsa dem i Stockholms stadsarkivs bibliotek.

Lösa folket.

Samma dach samtychte fogaten Peder Slatte, borgamestarana och radit, atte kemmenerana schule wysa thette löse folk aff staden och vppa böghden til ath hielpa bonden korn och rogh i husen. Komber nager i staden strax i gen, som affwyster aer, skal kembenera lata bödellen setia thöm wijdh stupan och latha hanom eller thöm ther staa offuer allan dagen fran vij (fem) klockan til vij (fem) om quellen, giffue them eth hwethebrödh och ith stop sacht (svagt?) öl.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad