Läs hela texten!
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Fyra pojkar stjäl tillsammans med sin husvärd - 1635

Den 5 januari 1635 ställdes fyra pojkar och deras husvärd inför rätta utpekade för stöld. Straffet för stöld var vid den här tiden hårt. Många dömdes till döden. I Stockholms stads tänkebok kan vi läsa om händelsen. Det här är en förenklad och förkortad version av texten.

De anklagade och rättegången

Fyra pojkar, bröderna Anders och Lars Matsson och deras vänner Anders Olofsson och Casper Casperson stod anklagade för att ha begått flera inbrott och stölder.

Pojkarna hade bland annat brutit upp en bod och stulit åtta lispund ost, en kittel, tre yxor och ett lispund kött. Av borgmästaren i Västervik ska de ha stulit 16 penningar, två ostar, en skjorta, ett lakan, en söllfsked[silversked], en tröja, två par strumpor och en kniv. De ska även ha brutit upp låset till ett packhus [godsmagasin] och bland annat tagit nio par strumpor, en kvinnokjortel av fint kläde [tyg] och en bordsduk. Flera stölder och inbrott räknas upp.

Även pojkarnas husvärd timmermannen [träarbetaren] Jöran Larson var misstänkt. Han utpekades för att ha hjälpt pojkarna att gömma stöldgodset, men ska också ha ätit och njutit av den stulna maten.

Rätten frågade pojkarna vad de har gjort med tjuvgodset. De svarade att en del hade de sålt vidare, en del hade de lämnat tillbaka till ägarna, och en del hade de delat med sig av till sin husvärd.

Sedan blev husvärden Jöran utfrågad. Visste han att godset var stulet och varför hade han inte anmält det i sådana fall? Jöran sade att han hade trott att pojkarnas föräldrar hade skickat dem maten. Pojkarna protesterade nu. Nog visste Jöran att de hade stulit? Han lånade ju ut sin yxa så att de kunde bryta upp boden, och han hade både hjälpt dem att salta in köttet och sedan ätit av det.

Rättens beslut

När förhören var klara så rådslog rätten. Hur hade sådana här grova inbrott och stölder kunnat hända? Skulle inte ärliga människor kunna vara säkra och trygga i sina hem?

Det kommer fram att pojkarna förvisso är omyndiga men de har även tidigare blivit straffade för stöld. Ändå har de än en gång stulit. 

Straffet blev hårt för pojkarna och timmermannen.  Vad tror du att de dömdes till? Det kan du läsa i den tryckta tänkebokstexten genom att klicka på bilden.

Att vara 15 år 1635

Pojkarna i texten vet vi inte så mycket om. Vi vet inte hur gamla de var eller hur det gick för dem efteråt. Vi kan bara läsa att vissa av dem var omyndiga, att de fick ett straff och att de kunde be Högsta domstolen om nåd.

I lagarna från den här tiden var den nedre straffåldern 7 år och en 15 åring straffmyndig. Om någon mellan 7 och 15 år begick ett brott skulle personen straffas mildare än om hon eller han var äldre. Lagstiftningen gällde för både kvinnor och män.

Tänkeböckerna

Stockholms stads tänkeböcker består av protokoll och minnesanteckningar från Stockholms rådstuga. Arkivet heter Borgmästare och råds arkiv. I Stockholms stadsarkiv finns tänkeböckerna i original från 1474-1660. 

Gamla mått

Du kan läsa mer om måttenheten lispund här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lispund

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad