Texten från 1484 i den tryckta tänkeboken.
Texten från 1484 i den tryckta tänkeboken där de ljusa partierna handlar om Christin.
Text

Barnamord 1484

Den andra juni 1484 stod Bengt klensmeds dotter Christin inför rätta anklagad för barnamord. Hon berättade att den som tagit hennes mödom och var pappa till barnet hette Jöns vägare, och arbetade vid stadens våg.

Den 14 juni samma år bad flera personer för hennes liv och hon benådades men fick betala 20 mark i böter och förvisades från staden.

Den 17 januari 1485 gick tolv män ed på att Jöns vägare aldrig tagit Christins mödom och han frikändes.

Du kan läsa hela målet i den tryckta tänkeboken ovan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnamord 1494

Barnamord 1494

Barnamord 1570

Barnamord 1570

Barnamord 1608

Barnamord 1608

Barnamord 1616

Barnamord 1616

Barnamord 1619

Barnamord 1619

Barnamord

Barnamord

Barnamörderskan Brita Christina Wanselius ångerfulla tankar före sin afrättning, uttryckta i en uttryckta i en uppbygglig och rörande wisa, förutgången af en berättelse om hennes grufliga brotts uppdagande.

Barnamörderskan Brita Christina Wanselius ångerfulla tankar före sin afrättning, uttryckta i en uttryckta i en uppbygglig och rörande wisa, förutgången af en berättelse om hennes grufliga brotts uppdagande.

Gamla Stinas trovärdiga och rysliga berättelse om barnamörderskan Brita Christina Wanselii sista stunder och afrättning.

Gamla Stinas trovärdiga och rysliga berättelse om barnamörderskan Brita Christina Wanselii sista stunder och afrättning.

Orons och förtvivlans gärningar : ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och barnsbörds skull : Stockholm 1887-1901 / Svante Jakobsson & Sten W. Jakobsson

Orons och förtvivlans gärningar : ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och barnsbörds skull : Stockholm 1887-1901 / Svante Jakobsson & Sten W. Jakobsson

Oäkta barn
Tema

Oäkta barn

Barn som föddes utan att föräldrarna var gifta kallades länge oäkta barn. De barnen var mycket utsatta och hade inte samma rättigheter och möjligheter i samhället som barn till gif…

Sara Nilsdotter anklagas för barnamord 1625

Sara Nilsdotter anklagas för barnamord 1625

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629