Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Brandvakt dömdes till döden, 1504

Söndagen näst efter Martinsdagen, eller Mårtensafton, bröt elden lös i Nils åkares hus längst ner på södra sidan i Sankt Laurens gränd. Pawel ringare var brandvakt i kyrktornet, men hade olovligen lagt sig för att vila. Elden var väldigt farlig för staden vid den här tiden, då den fort spred sig bland de trånga gränderna och träkåkarna. Därför ställdes Pawel ringare inför rätten.

Onsdagen den 11 december 1504 hålls åtalet i rådstugan, hos stadens borgmästare och råd. Pawel ringare döms till stegling (hjul). Folket ber om lättnad i straffet, och Pawel ”unnas” istället svärdet på grund av sin ålder och för att han länge arbetat troget i stadens tjänst. Han avrättas måndagen därpå.

Så här står det i texten:

Tesse for:ne godemen aff menighethin hade fogitten, borgamestarana ok radit budh sendt, ath the schulle medh thöm rantzake offuerweghe ok forhöre aff Pawal ringere, om han nagat forswaar hade j then skadelige wecht han vachade j kirkie törnit, tha elden tendes swndaghin nest epter Martinj j nedersta gardin j Sancte Laurens grendh pa södra sydan, som Niels akare vtj bodde. Tha j fogittens Jon Jönssons, borgamestares och all radzsins nerware medh for:ne menigheet haffde han jngen forswar frambere, vtan sade, at tet war hans rette forswmelse, ok vrsakade han sin stalbroder ther vtjnnan segiendes, ath han hanom vechte j sin retta tidjdh ok stode ner hanom en stund sidan j vyndöget och thalede medh hanom, for aen han sigh niderlade til hwila. Ther medh dömpdes hans matsskap Jöns tornwachter fry. Medh tet the vtuistes, thalades om for:ne Pawal ringere. Tha gik röster offuer alt, ath han hade döden fortient medh eth hiwll. Tha wort menighetin til radhe ok framgingo jn fore disken och bade fogitten, borgamestarana och alt radit, ath the wylde fore theris bön skul och fore hans langa tienist ok allerdom schull vnne hanom swerdit. Huilket the fore theris bön skul till vnte ok wort swa dömpdh till swerdh och aff rettat sydan nesta mandagh ther epter, pie memorie.

Texten finns i Stockholms stads tänkebok från 1504.  Tänkeböckerna finns transkriberade och tryckta. Du kan läsa dem i Stockholms stadsarkivs bibliotek.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad