Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn år 1874
Bildkonst
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Sjuksal vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn år 1874

År 1854 invigdes Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn vid Hantverkargatan 24 som det första sjukhuset i Sverige som helt var ägnat åt vård av sjuka barn.
Grunden till sjukhuset hade lagts 1848 genom ett testamente efter fattigläkaren Pehr Hellstedt vilken under många år arbetat bland fattiga i Stockholm. Gåvor och donationer fortsatte att strömma in till den fond som Pehr Hellstedt grundlagt och till slut kunde sjukhuset öppnas. 
Grundbestämmelsen för verksamheten var  "att å anstalten skulle mottagas fattiga föräldrars barn från 2 - 8 års ålder, vilka skulle vårdas fritt så länge deras sjukdomar varade. Barn under 2 år och över 8 år skulle således icke tagas emot". En vårdavgift togs däremot ut från föräldrar som inte var fattiga.
Sjukhuset fortsatte under många år att drivas i huvudsak genom enskilda gåvor och donationer. Ibland kunde en ekonomisk gåva vara förknippad med en önskan om att skapa en frisäng, det vill säga en vårdplats utan avgift. En ovala skylt på sänggaveln märkte ut dessa sängar.
Bilden visar fler sjuka barn som vilar i just sådana frisängar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad