Skoluppsats av eleven Elsa Warn
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Tankar vid slutet av min skoltid" – uppsats från Anna Sandströms skola 1908

Elsa Warn var elev i Anna Sandström skola. Vårterminen 1908, när hon gick sista terminen i skolan, valde hon uppsatsämnet Tankar vid slutet av min skoltid. Här berättar Elsa om hur det kändes att börja skolan och hur hon upplevt skoltiden.

 ”I de lägre klasserna var det nästan uteslutande roligt, men i de högsta klasserna har det varit så jäktigt och tröttsamt.”

Om att sluta skolan och om sina förväntningar på framtiden skriver hon bl.a. så här:

”Jag tycker att det blir både roligt och tråkigt att sluta skolan nu. Det blir tråkigt därför att man måste skiljas från kamrater och lärarinnor. Det blir nog också underligt att inte längre ha dagen så indelad som man hade den i så många år. Men å andra sidan blir det roligt att få vara mer hemma. Särskilt att få ha kvällarna mer i fred blir härligt. Att istället för att hela aftonen sitta ensam i ett rum och läsa läxor, nu få vara med de andra och sy eller läsa en rolig bok medan mor sjunger eller far berättar något från sin barndom.”

”Jag har många gånger längtat efter at skolan skulle vara slut, ty då dröjer det inte så många år tills jag helt och hållet får ägna mig åt det, som jag under många år mest av allt haft lust och håg för, nämligen gymnastiken.”


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad