Födelsejournal för Elis August Flodin 6 oktober 1892
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Elis August Flodins förlossningsjournal från Södra barnbördshuset år 1892

Klockan 4 på eftermiddagen den 5 oktober 1892 inkom ogifta Edla Alfrida Flodin 20 år gammal till Södra barnbördshuset. Hon är här för att föda sitt första barn. Förlossningsjournalen berättar att hon är 20 år gammal, arbetar som tjänarinna och bor på Kungsholmsgatan 11. Hon är kyrkoskriven i Klara församling och har bott i staden i 9 år.

I förlossningsjournalen kan man följa förloppet som slutade klockan 8.40 på eftermiddagen den 6 oktober. Då föddes en gosse som vägde 2750 skålpund och var 49 cm lång och fick namnet Elis August. Modern utskrevs efter förlossningen till "stadsasyl"

Södra barnbördshuset låg på Wollmar Yxkullsgatan 27 och kallades även "Provisoriska barnbördshuset" eller "Stockholms stads barnbördshus". Här bedrevs dessutom undervisningen för blivande barnmorskor. Stadsasylen som Edla Alfrifa hamnade på låg på Prästgatan 17 och hette egentligen "Maria asyl för fattiga barnföderskor". Hit utskrevs från Södra barnbördshuset unga ogifta nyblivna mödrar som saknade försörjning och kanske även bostad. I Maria asyl fick kvinnorna en tids vård och vila tillsammans med sina barn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad