Födelsejournal för Elis August Flodin 6 oktober 1892
Text

Elis August Flodins förlossningsjournal från Södra barnbördshuset år 1892

Klockan 4 på eftermiddagen den 5 oktober 1892 inkom ogifta Edla Alfrida Flodin 20 år gammal till Södra barnbördshuset. Hon är här för att föda sitt första barn. Förlossningsjournalen berättar att hon är 20 år gammal, arbetar som tjänarinna och bor på Kungsholmsgatan 11. Hon är kyrkoskriven i Klara församling och har bott i staden i 9 år. I förlossningsjournalen kan man följa förloppet som slutade klockan 8.40 på eftermiddagen den 6 oktober. Då föddes en gosse som vägde 2750 gram och var 49 cm lång och fick namnet Elis August. Modern utskrevs efter förlossningen till "stadsasyl"

Södra barnbördshuset låg på Wollmar Yxkullsgatan 27 och kallades även "Provisoriska barnbördshuset" eller "Stockholms stads barnbördshus". Här bedrevs dessutom undervisningen för blivande barnmorskor. Stadsasylen som Edla Alfrifa hamnade på låg på Prästgatan 17 och hette egentligen "Maria asyl för fattiga barnföderskor". Hit utskrevs från Södra barnbördshuset unga ogifta nyblivna mödrar som saknade försörjning och kanske även bostad. I Maria asyl fick kvinnorna en tids vård och vila tillsammans med sina barn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1865 års födelse- och dopbok från Provisoriska (Södra) Barnbördshuset, februari-juni

1865 års födelse- och dopbok från Provisoriska (Södra) Barnbördshuset, februari-juni

Barnhusbarnet Elis August Flodin börjar i folkskola år 1900

Barnhusbarnet Elis August Flodin börjar i folkskola år 1900

Dödbok för Provisoriska barnbördshuset 1865, mars-dec (from 1881 Södra barnbördshuset)

Dödbok för Provisoriska barnbördshuset 1865, mars-dec (from 1881 Södra barnbördshuset)

Elever från barnmorskeutbildningen 1904-1906

Elever från barnmorskeutbildningen 1904-1906

Intagningshandlingar på allmänna barnhuset för späda barnet nummer 425 Elis August Flodin

Intagningshandlingar på allmänna barnhuset för späda barnet nummer 425 Elis August Flodin

Södra Barnbördshuset i Maria sjukhus

Södra Barnbördshuset i Maria sjukhus

Wollmar Yxkullsgatan 27, Södra barnbördshuset - Maria Sjukhus. Sovsal för finska krigsbarn, två och två i varje säng

Wollmar Yxkullsgatan 27, Södra barnbördshuset - Maria Sjukhus. Sovsal för finska krigsbarn, två och två i varje säng