Elis August Flodins skolbetyg
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnhusbarnet Elis August Flodin börjar i folkskola år 1900

Då barnhusbarnet Elis August Flodin var sju år började han i Storkyrkans (Nicolai) folkskola den 23 januari år 1900. Skolan låg då vid Svartmangatan 22. Han var vid tiden genom barnhuset fosterhemsplacerad hos arbetaren Per Gottfrid Åberg och hans hustru Gustava Håkansson.

Här ser vi Elis Augusts elevkort med skolbetyg ur Storkyrkans folkskolas arkiv. Vid denna tid fick barnen betyg i uppförande och flit och av betyget framgår att Elis August uppför sig mycket bra. År 1897 infördes ett nytt betygssystem i folkskolan i Sverige. Det bästa betyget var A som stod för berömlig och sämst var C som betydde underkänd/otillräcklig. För att bli uppflyttad till nästa årskurs krävdes minst B, alltså godkänt i alla ämnen. Elis August lyckas som bäst få AB, med beröm godkänt i skrivning och i handarbeten.  

På betyget ser man att barnen fick undervisning i de teoretiska ämnena kristendom, modersmål, räkning, geografi, historia, naturkunskap och geometri. De praktiska ämnena var skrivning, ritning, sång, gymnastik, vapenövning (endast för gossar över 13 år), handarbeten och bokhålleri. 

Det går även att utläsa av betyget att Elis August år 1903 fått ekonomiskt understöd för vistelse på på koloni. Skollovskoloni var vid denna tid vanligt bland fattiga skolbarn i städer där möjlighet att komma ut i naturen ofta saknades. Den friska luften och friluftslivet skulle stärka barnen. Vidare kan man se i betyget att Elis August år 1905 mätte 147 cm lång och vägde 30 kilo. År 1907 var Elis August klar med folkskolan, han var då 14 år gammal.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad