Färglagd fasadritning, huvudfasadens sida mot öster. Ljusgul fasad och rött tak.
Ritning
Arkitekt: Stenhammar, Ernst (1859-1927). Stockholms stadsarkiv

Södra barnbördshuset i kvarteret Grimman på Södermalm - odaterat ritningsförslag, alternativ 1

Södra barnbördshusets nya byggnad ritades av Ernst Stenhammar omkring 1901-1902 och uppfördes av Stockholms stad 1903-1907. Huvudbyggnaden är i 4 våningar och har två lägre flyglar. Den kommunala förlossningsanstalten innehöll också lokaler för barnmorskeutbildningen. 

Byggnaden finns kvar och ligger vid Rosenlundsgatan 15, mellan Wollmar Yxkullsgatan och Maria Skolgata. Den färglagda ritningen visar att huvudfasaden var vänd inåt kvarteret, mot öster där Maria sjukhus tomt låg. De lägre flyglarna går ut från ”baksidan” och ramar in en öppen gård mot Rosenlundsgatan. Planritningarna ger en bra bild av byggnadens grundform. 

Förlossningsavdelningen ligger i bottenplanet och innehåller förlossningsrum, operationssal, steriliseringsrum och ett demonstrationsrum. Patientrummen (1, 2 och 4 sängar) är inrymda i bottenvåningen och 1 trappa upp. En trappa upp finns också bostäder för sjukvårdsbetjäning (personal) och undervisande instruktionsbarnmorskor. I våningen 2 trappor upp ligger isoleringsavdelning och ett internat med bostäder för 42 barnmorskeelever.

Ritningsförslaget innehåller även planer och en perspektivskiss till "framtida utvidgning", där hela kvarterets östra del blir inramad av byggnader. Den utfördes inte enligt förslaget, utan två mindre fristående flyglar byggdes istället (rivna 1967). Barnmorskeutbildningen flyttade till Södersjukhuset 1943 och Södra barnbördshuset stängde 1969. 

LÄS MER

Det "gamla" Södra barnbördshuset

Södra barnbördshuset hade sitt ursprung i det provisoriska barnbördshuset som öppnade 1864 på Wollmar Yxkullsgatan 22. Provisoriska barnbördshuset flyttade 1874 till en byggnad på Wollmar Yxkullsgatan 27, vid Maria sjukhus. Namnet ändrades från ”provisoriska barnbördshuset” till ”Södra barnbördshuset” efter en om- och tillbyggnad 1882.

De äldsta barnbördshusen

De två äldsta barnbördshusen i Stockholm – Allmänna barnbördshuset och barnbördshuset Pro Patria – kom till på 1770-talet. Stadens myndigheter inrättade flera provisoriska barnbördshus från 1850-talet.  

Det var fattiga och utsatta mödrar som kom till de äldsta barnbördshusen. Många drabbades av infektioner och mödradödligheten var hög. Dödligheten minskade kraftigt i takt med att nya rutiner för hygien och desinfektion infördes under andra hälften av 1800-talet. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad