Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Dödbok för Provisoriska barnbördshuset 1865, mars-dec (from 1881 Södra barnbördshuset)

Död- och begravningsböckerna ingår tillsammans med Dop- och födelseböckerna i barnbördshusets egen kyrkobokföring. I böckerna antecknade man i olika kolumner bland annat:

- dödsdag
- namn och andra personuppgifter
- födelsedatum
- civilstånd (ogift, gift, enka eller frånskild)
- dödsorsak

År 1865 var en vanlig dödsorsak bland barnaföderskor den fruktade barnsängsfebern. Själva anledningen till att man öppnade det Provisoriska barnbördshuset på Södermalm i mars1865 var att man ville få bukt med febern på Stockholms dittills enda barnbördshus Allmänna BB. Verksamheten blev senare permanent och fick namnet Södra barnbördshuset. I 1865 års dödbok kan man i kolumnen dödsorsakt tydligt se barnsängsfeberns framfart.

I kolumnen för civilstånd ser man att den största andelen av de kvinnor som sökte sig till barnmbördshuset för att föda var ogifta. Risken för att bli smittad med barnsängsfeber var betydligt större på barnbördshusen än vid hemförlossningar. Bara de som inte kunde ta hem en barnmorska födde på barnbördshusen. Där vården var kostnadsfri och man kunde föda sitt barn anonymt och lämna bort det. Att få barn utan att vara gift var en stor skam i 1860-talets Stockholm, samtidigt som det föddes många så kallade "oäkta" barn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad