Text

Dödbok för Provisoriska barnbördshuset 1865, mars-dec (from 1881 Södra barnbördshuset)

Död- och begravningsböckerna ingår tillsammans med Dop- och födelseböckerna i barnbördshusets egen kyrkobokföring. I böckerna antecknade man i olika kolumner bland annat:

- dödsdag
- namn och andra personuppgifter
- födelsedatum
- civilstånd (ogift, gift, enka eller frånskild)
- dödsorsak

År 1865 var en vanlig dödsorsak bland barnaföderskor den fruktade barnsängsfebern. Själva anledningen till att man öppnade det Provisoriska barnbördshuset på Södermalm i mars1865 var att man ville få bukt med febern på Stockholms dittills enda barnbördshus Allmänna BB. Verksamheten blev senare permanent och fick namnet Södra barnbördshuset. I 1865 års dödbok kan man i kolumnen dödsorsakt tydligt se barnsängsfeberns framfart.

I kolumnen för civilstånd ser man att den största andelen av de kvinnor som sökte sig till barnmbördshuset för att föda var ogifta. Risken för att bli smittad med barnsängsfeber var betydligt större på barnbördshusen än vid hemförlossningar. Bara de som inte kunde ta hem en barnmorska födde på barnbördshusen. Där vården var kostnadsfri och man kunde föda sitt barn anonymt och lämna bort det. Att få barn utan att vara gift var en stor skam i 1860-talets Stockholm, samtidigt som det föddes många så kallade "oäkta" barn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1865 års födelse- och dopbok från Provisoriska (Södra) Barnbördshuset, februari-juni

1865 års födelse- och dopbok från Provisoriska (Södra) Barnbördshuset, februari-juni

1865 års födelse- och dopbok från Provisoriska (Södra) Barnbördshuset, juli-december

1865 års födelse- och dopbok från Provisoriska (Södra) Barnbördshuset, juli-december

Barnsängsfebern tog många liv

Barnsängsfebern tog många liv

Brev från N J Berlin, å Direktionens för Allmänna Barnbördshusets vägnar, till Stockholms stads Sundhetsnämnd

Brev från N J Berlin, å Direktionens för Allmänna Barnbördshusets vägnar, till Stockholms stads Sundhetsnämnd

Död- och begravningsbok för Södra barnbördshuset 1896

Död- och begravningsbok för Södra barnbördshuset 1896

Döpelsebevis (och intyg om barnets äkthet)

Döpelsebevis (och intyg om barnets äkthet)

Oäkta barn
Tema

Oäkta barn

Barn som föddes utan att föräldrarna var gifta kallades länge oäkta barn. De barnen var mycket utsatta och hade inte samma rättigheter och möjligheter i samhället som barn till gif…

Polisens dotter - Konstapelns begravning

Polisens dotter - Konstapelns begravning

Södra Barnbördshuset i Maria sjukhus

Södra Barnbördshuset i Maria sjukhus

Wollmar Yxkullsgatan 27, Södra barnbördshuset - Maria Sjukhus. Sovsal för finska krigsbarn, två och två i varje säng

Wollmar Yxkullsgatan 27, Södra barnbördshuset - Maria Sjukhus. Sovsal för finska krigsbarn, två och två i varje säng