Elis August Flodin tas in på allmänna barnhuset
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Intagningshandlingar på allmänna barnhuset för späda barnet nummer 425 Elis August Flodin

Elis August Flodin intogs på allmänna barnhuset i november 1892. Tillsammans med honom följde så kallade intagningshandlingar. Här får man veta mer om varför han hamnat på barnhuset och omständigheterna kring intagningen. Intagningshandlingarna kan vara allt från en enkel sida till som i detta fall tretton sidor.

Vi får genom handlingarna veta att provisoriska (södra) barnbördshuset initierat intagningen till följd av att barnets moder blivit inlagd på Maria sjukhus för ”urethral tumör” (urinblåsecancer). Det fanns då ingen som kunde ta hand om Elis August. Det provisoriska barnhuset kontaktade överståthållarämbetet för polisärenden (polisen) för att föra över barnet till barnhuset. Barnets dopsedel och moderns prästbetyg medföljde vid överlämnandet.

Det kostade pengar att lämna in barn på allmänna barnhuset. Kunde man inte betala fanns möjlighet för modern tjänstgöra där som amma. Hon fick då amma sitt eget och andra spädbarn för att på så sätt betala för barnet. Bland handlingarna ser vi att Alfrida ”Frida” Flodin sökte amtjänst men nekats på grund av ”bristande mjölkutgång”. Ekonomisk hjälp kom då istället från fattigvårdsnämndens delegerade för barnavård som den 30 november gav understöd för barnet. De betalde de 250 kronor som Elis Augusts intagning kostade.

Elis Augusts fader

I och med att fattigvården ingrep blev en viktig pusselbit i Elis Augusts liv dokumenterad för eftervärlden, nämligen vem som var hans fader. Fattigvården inlöste inte barn vid barnhuset med anonyma föräldrar, modern måste därför uppge faderns namn för att få understöd. Vi kan läsa att ”barnets fader uppgavs vara: Axel Eriksson, järnsvarvare som bott 19 Gref magnigatan”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad