En födelse- och dopbok från Klara församling där barnet Elis August finns antecknad.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnet Elis August skrivs in i Klara församlings födelse- och dopbok år 1892

Fram till år 1991 var det svenska kyrkans församlingar som folkbokförde människor i Sverige. När barnet Elis August föddes 6 oktober 1892 skrevs han därför in i Klara församlings så kallade "Födelse- och dopbok". Församlingen förde även böcker över folk som flyttade, gifte sig och som dog. Böckerna är standardiserade med kolumner för olika uppgifter.   

Födelse och dopboken är förd kronologiskt men undantag finns där barn skrivits in i efterhand. Endast förnamnet på barnet antecknades – Elis August i det här fallet på datumet 6 under oktober månad och året 1892. Det är inte många uppgifter som finns antecknade på varje barn men de som finns kan tolkas och även ge ledtrådar till var fler uppgifter finns att hitta.

Vi får veta att mamman till Elis August var ogifta Edla Alfrida Flodin och att hon födde barnet på södra barnbördshuset. Hon var vid födseln 23 år gammal och bosatt på Klarabergsgatan 35. Förkortningen ”I.b. 13/9. 92” är en hänvisning till inflyttningsboken för församlingen. Detta datum flyttade Edla Alfrida in och i inflyttningsboken finns mer information om henne. Slutligen får vi veta att barnet döptes 11 oktober av pastor Hildebrand.

En väsentlig sak saknas däremot bland uppgifterna. Vem var barnets fader? Denna uppgift finns inte antecknad i födelse- och dopboken. Edla Alfrida har valt att inte av uppge faderns namn. Anledningen var att hon var ogift och alltså fått barnet som man sa ”utom äktenskapet”. Detta var vid denna tid mycket skamligt och föräldrar kunde därför välja att vara anonyma i folkbokföringen. Något som av naturliga skäl var mycket svårare för kvinnor än för män och därför finns ofta åtminstone ogifta mödrars namn antecknade. Faderns namn är många gånger ett olösligt mysterium, men har man lite tur kan man hitta namnet i andra källor.  

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad