Foto

Riddargatan 5. Förskoleseminarium, tidigare Högre Lärarinneseminariet

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritningar till Högre Lärarinneseminariet och Normalskolan för flickor på Östermalm 1870

Ritningar till Högre Lärarinneseminariet och Normalskolan för flickor på Östermalm 1870