Foto

Ny bebyggelse år 1951 vid Svärdlångsvägen i kvarteret Trälhavet.

År 2014 är byggnadens adress Svärdlångsvägen 29-31 i kvarteret Gesunden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritningar till ”EPA-husen” i Årsta från 1946

Ritningar till ”EPA-husen” i Årsta från 1946