Text
Författare: Monastra, Nino (f. 1936), Wehlin-Fürst, Eva (f. 1955), Blomberg, Ingela (f. 1940). Stadsmuseet i Stockholm

Årsta / text: Ingela Blomberg och Eva Wehlin-Fürst, foto: Nino Monastra

Bostadsföretaget Stockholmshem har givit ut en serie häften om några av de stadsdelar där de hyr ut bostäder. Det var för att fira att Stockholm var Europas kulturhuvudstad 1998.

Här, i skriften om Årsta, får vi ta del av stadsdelens historia. Årstas mark köptes in av staden redan vid sekelskiftet 1900. Säljaren var en privatperson. Men man byggde inte i området förrän på 1930-talet. Då var det brist på bostäder och folk bodde därför trångt och inte speciellt barnvänligt. Man koncentrerade sig därför på att bygga så kallade "barnrikehus". Där skulle familjer med många barn kunna få en dräglig bostad.

På 1940-talet fortsatte man att bygga ut Årsta. Man har förtätat stadsdelen ytterligare genom att bygga på 1960- och på 1980-talen. Årsta centrum är berömt, bland annat för sina väggmålningar av arkitekterna Erik och Tore Ahlsén.
36 sidor. Illustrationer huvudsakligen i färg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad