Slottet på Waldemarsudde omkring 1920 fotograferad från dess södra sida.
Foto

Prins Eugens hem, Waldemarsudde

Fotografiet visar prins Eugens (1865–1947) slott på Waldemarsudde sett från söder med slottsterrassen i förgrunden. Slottet uppfördes 1903–1905 efter ritningar av arkitekten Ferdinand Boberg (1860–1946) i nära samarbete med prins Eugen.

Prins Eugen förvärvade besittningsrätten till Waldemarsudde 1899 och anlitade sin gode vän Boberg som arkitekt för sitt nya hem. Prinsen hade redan en plan för hur den så kallade Sällskapsvåningen skulle se ut när han kontaktade Boberg som anpassade arkitekturen efter prinsens önskemål. Slottet fick tre våningsplan: bottenvåningen med Sällskapsvåningen, mellanvåningen med prinsens privata rum och gästrum samt den översta våningen med målarateljé och vind. Eugen ville ha ljusa och luftiga sällskapsrum enligt tidens nya ideal och Boberg lät fasaden öppna upp sig mot söder med generösa fönster- och dörrpartier. Slottets norra fasad har en mer sluten och högtidlig karaktär där byggnadens huvudentré markeras med höga valv och sandstenskolonner. Sommaren 1905 var Slottet färdigbyggt och prins Eugen kunde flytta in. Här bodde och verkade han sedan fram till sin död 1947.

Prins Eugen testamenterade egendomen och konstsamlingarna till svenska folket och 1948 öppnade museet Prins Eugens Waldemarsudde sina portar för allmänheten. Enligt prinsens önskan är Sällskapsvåningen bevarad som det såg ut på hans tid, medan de övriga rummen gjorts om till utställningssalar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Prins Eugen i Galleriet, Waldemarsudde

Prins Eugen i Galleriet, Waldemarsudde

Prins Eugens ateljé, Waldemarsudde

Prins Eugens ateljé, Waldemarsudde

Prins Eugens bibliotek, Waldemarsudde

Prins Eugens bibliotek, Waldemarsudde

Prins Eugens blomsterrum, Waldemarsudde

Prins Eugens blomsterrum, Waldemarsudde

Prins Eugens galleri, Waldemarsudde

Prins Eugens galleri, Waldemarsudde