Slottet på Waldemarsudde omkring 1920 fotograferad från dess södra sida.
Foto
Fotograf: Rosenberg, Carl Gustaf (1883-1957). Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Fotografiet visar prins Eugens (1865–1947) slott på Waldemarsudde sett från söder med slottsterrassen i förgrunden. Slottet uppfördes 1903–1905 efter ritningar av arkitekten Ferdinand Boberg (1860–1946) i nära samarbete med prins Eugen. Fotografiet är taget före år 1923 då prins Eugen lät bygga om fasaden mot sjösidan.

Prins Eugen förvärvade besittningsrätten till Waldemarsudde 1899 och anlitade sin gode vän Boberg som arkitekt för sitt nya hem. Prinsen hade redan en plan för hur den så kallade Sällskapsvåningen skulle se ut när han kontaktade Boberg som anpassade arkitekturen efter prinsens önskemål. Slottet fick tre våningsplan: bottenvåningen med Sällskapsvåningen, mellanvåningen med prinsens privata rum och gästrum samt den översta våningen med målarateljé och vind. Eugen ville ha ljusa och luftiga sällskapsrum enligt tidens nya ideal och Boberg lät fasaden öppna upp sig mot söder med generösa fönster- och dörrpartier. Fasadens puts fick en ljusgul färg och taket kläddes med glaserat tegel. Sommaren 1905 var Slottet färdigbyggt och prins Eugen kunde flytta in.

På fotografiet ser man slottets ursprungliga utförande där den södra fasadens utskjutande del pryds av en frontespis, ett framträdande bågformat sidoparti i höjd med det brutna taket. Frontespisen avlägsnades i samband med 1923 års ombyggnad då slottet fick sitt nuvarande utseende.

Prins Eugen bodde och verkade på Waldemarsudde under återstoden av sitt liv. Vid sin bortgång testamenterade han egendomen med konstsamlingen till svenska folket. År 1948 öppnade konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde sina portar för allmänheten. Enligt prinsens önskan är Sällskapsvåningen bevarad som det såg ut på hans tid, medan de övriga rummen gjorts om till utställningssalar.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad