Målad landskapsvy från Waldemarsudde med utsikt mot vattnet och Stockholm i norr.
Bildkonst
Konstnär: Prins Eugen (1865-1947). Prins Eugens Waldemarsudde

Landskapsvy mot Gamla huset och Stockholm

Konstnär: Prins Eugen (1865-1947)

Titel: Gamla huset med staden

Teknik: Olja på duk

Mått: 43 x 53,5 cm

Prins Eugens målning skildrar utsikten mot Stockholm från Waldemarsudde. Till höger i bild ses områdets dåvarande huvudbyggnad, i dag kallad Gamla huset. Det är en tidig vårdag och i förgrunden syns det ännu vissna gräset samt buskarnas och trädens kala grenar. Flera segelskutor ligger i det klarblå vattnet och i bakgrunden skymtar man Stockholm.

Denna realistiska skildring av landskapet i dagsljus är ett bra exempel på prins Eugens friluftsmåleri. Friluftsmåleriet fick sitt genombrott i Frankrike vid 1800-talets mitt då konstnärerna övergav sina ateljéer för att måla direkt inför motivet. Konstströmningen karaktäriseras av en realistisk avbildning av naturen som fångar ljusets skiftningar och atmosfär. Många svenska konstnärer sökte sig till Paris med början på 1870-talet för att studera friluftsmåleri, däribland prins Eugen, som vistades i Paris 1887–1889.

Prins Eugen kom till Waldemarsudde hösten 1892 och hyrde ett gavelrum i Gamla huset som han använde som ateljé. Huset med dess idylliska omgivningar och den vackra utsikten inspirerade honom till flera verk. År 1899 förvärvade prins Eugen Waldemarsudde och fick tillträde på nyåret år 1900. Prinsen bodde sedan periodvis på somrarna i Gamla huset fram till dess att det nya hem som han lät uppföra stod klart sommaren 1905.

Prins Eugen bodde på Waldemarsudde under återstoden av sitt liv och vid sin bortgång skänkte han sitt livsverk till svenska staten. Konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde öppnade för allmänheten 1948. Waldemarsudde består av Slottet från 1905 och Galleriet från 1913 samt av en park om 7 hektar med skulpturer och äldre byggnader, däribland Gamla huset.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad