Text

Ytterstaden : nittiosju stadsdelar utanför tullarna

Här presenteras några av de stadsdelar som håller på att inventeras av stadsmuseets personal. Vi får veta vad som är typiskt för stadsdelarna Äppelviken, Råcksta, Tensta, Östberga och Farsta. 4 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Blick: Stockholm då och nu / Stockholms stadsmuseiförvaltning. 1. - 2004. - S.  20-23

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden / Göran Söderström, redaktör ; författare: Siv Bernhardsson m.fl. ; fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson.

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden / Göran Söderström, redaktör ; författare: Siv Bernhardsson m.fl. ; fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson.