Tidningsnotis med svar från Anna Lindhagen i tjänarinnefrågan
Text
Författare: Lindhagen, Anna (1870-1941). Stockholms stadsarkiv

Svar från Anna Lindhagen i ”tjänarinnefrågan”

I en tidningsnotis svarar Anna Lindhagen på ett debattinlägg från signaturen ”Många husmödrar”. Anna Lindhagen var socialdemokratiskt politiker och ordförande i ”Kommittén för tjänarinnefrågan”. Hon ansåg att önskemålet från signaturen ”Många husmödrar”, om att vissa skyldigheter skulle förtydligas i tjänsteflickornas kontrakt, både var opraktiskt och kränkande. Vad det gällde var bestämda tider då tjänarinnorna/tjänsteflickorna inte fick gå ut samt att de inte fick ha besök av män.

Tjänarinnor/tjänsteflickor var flickor och kvinnor som var anställda i andras hem för att sköta hushållet. Oftast var de inneboende hos den familj där de arbetade.

Tidningsnotisen är ett inlägg i den debatt om tjänarinnors arbetsvillkor och rättigheter som pågick kring förra sekelskiftet.

Du hittar tidningsnotisen från ”Många husmödrar” under ”Mer i Stockholmskällan”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad