Programblad från Stockholms tjänarinneförening 1904
Text

Stockholms tjänarinneförening - programblad 1904

Stockholms tjänarinneförening hade som mål att förbättra arbetsvillkoren för tjänarinnor, det vill säga kvinnor och flickor som var anställda för att ta hand om hushållsarbete i andras hem.

Tjänarinnor/tjänsteflickor arbetade ofta under mycket dåliga förhållanden med väldigt långa arbetsdagar och knapp fritid. I programbladet från 1904 står bland annat att föreningen vill begränsa arbetstiden och ökad fritiden för tjänarinnorna:

”I främsta rummet bestämda fritider för hvarje vecka förlagda till söndagen och en hvardagsafton i veckan, samt vidare en någorlunda begränsad daglig arbetstid, med därmed sammanhängande tillräcklig natthvila, och en eller två veckors ledighet på sommaren utan afdrag af lön.”

 Läs mer om föreningens målsättning i programbladet.

 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bättre arbetsvillkor för tjänarinnor - föredrag av läkaren Oscar Nissen 1892

Bättre arbetsvillkor för tjänarinnor - föredrag av läkaren Oscar Nissen 1892

Inlägg i debatt om tjänarinnors arbetsvillkor

Inlägg i debatt om tjänarinnors arbetsvillkor

Interiör från bostad i Stiftelsen för gamla tjänarinnor, Vanadisvägen 26.

Interiör från bostad i Stiftelsen för gamla tjänarinnor, Vanadisvägen 26.

Livet i staden
Tema

Livet i staden

Arbetsdagen i staden på 1800-talet var hård och lång, oavsett om du arbetade i fabrik, affär eller på kontor. Men när arbetet var slut fanns det föreningar och fritidsaktiviteter a…

Stiftelsen för gamla tjänarinnor : skildring av en svunnen tid : en historik / Rolf af Klintberg

Stiftelsen för gamla tjänarinnor : skildring av en svunnen tid : en historik / Rolf af Klintberg

Svar från Anna Lindhagen i ”tjänarinnefrågan”

Svar från Anna Lindhagen i ”tjänarinnefrågan”

Sällskapet till dygdigt och tryggt tjänstefolks belönande har årssammankomst och delar ut ekonomisk belöning till trotjänarinnor som varit i tjänst i mer än 20 år

Sällskapet till dygdigt och tryggt tjänstefolks belönande har årssammankomst och delar ut ekonomisk belöning till trotjänarinnor som varit i tjänst i mer än 20 år

Tjänstekvinnans son / August Strindberg

Tjänstekvinnans son / August Strindberg