Programblad från Stockholms tjänarinneförening 1904
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms tjänarinneförening - programblad 1904

Stockholms tjänarinneförening hade som mål att förbättra arbetsvillkoren för tjänarinnor, det vill säga kvinnor och flickor som var anställda för att ta hand om hushållsarbete i andras hem.

Tjänarinnor/tjänsteflickor arbetade ofta under mycket dåliga förhållanden med väldigt långa arbetsdagar och knapp fritid. I programbladet från 1904 står bland annat att föreningen vill begränsa arbetstiden och ökad fritiden för tjänarinnorna:

”I främsta rummet bestämda fritider för hvarje vecka förlagda till söndagen och en hvardagsafton i veckan, samt vidare en någorlunda begränsad daglig arbetstid, med därmed sammanhängande tillräcklig natthvila, och en eller två veckors ledighet på sommaren utan afdrag af lön.”

 Läs mer om föreningens målsättning i programbladet.

 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad