Tidningsnotis om tjänarinnedebatten
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Inlägg i debatt om tjänarinnors arbetsvillkor

I en tidningsnotis undertecknad ”Många husmödrar” uttrycks önskemål om att det skulle finnas tydligare regler i tjänarinnors/tjänsteflickors arbetskontrakt. Där ville man att skulle det stå att tjänsteflickorna förbinder sig att alltid vara hemma mellan kl. 11 på kvällen och kl. 7 på morgonen, samt att inte ha manligt sällskap på nätterna.

Tjänarinnor/tjänsteflickor var flickor och kvinnor som var anställda i andras hem för att sköta hushållet. Oftast bodde de också hos den familj där de arbetade.

Tidningsnotisen är ett inlägg i den debatt om tjänarinnors arbetsvillkor och rättigheter som pågick kring förra sekelskiftet. Artikeln är ställd till politikern Anna Lindhagen som var ordförande i kommittén för tjänarinnefrågan.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad