Kockänkan Sophia Johannas supplik med bön om pengahjälp. Framsidan.
Kockänkan Sophia Johannas supplik med bön om pengahjälp. Framsidan.
Kockänkan Sophia Johannas supplik med bön om pengahjälp. Baksidan.
Text

Kockänka hoppas få pengahjälp av Handelskollegiet

Kockänkan Johanna Sophia har hört att Handelskollegiet planerar att dela ut pengar till de fattiga och nödlidande. Därför lämnar hon in denna supplik i hopp om att bli en av dem som får hjälp.

Suppliken renskriven:

"Ingif: then 31 aug 1758

Högädle herr Borgmästare!

så ock

Ädl och högacktade samt widt Lagfarne herrar Rådmän uti Stadsens Ädle och högt ärade handels collegio

At det Ädle och Högt:de Collegium wid denne tiden täncker af hög gunst och förbarmande utdela någon penning til fattige och nödlidande är mig berättat hwarföre ock jag i aldra största ödmiukhet har under tecknade fattige Enka, uti et ganska beträngt tilstånd, fördristar wid et sådant tilfälle bönfalla, at iag derwid öfwer måtte i höggunstig åtanka komma och mig någon ringa hielp, under desse swåra tider samt min fattigdom wederfaras måtte, hwarom jag på det aldra ödmiukaste beder, och framhärdar, i afwacktan af höggunstig bönhörelse.

Det ädle och högt:de handels Collegii

Allerödmiukaste förbedjerska

Sophia Johanna Lauterbok [osäker namntydning]

En bedröfwad Kock Enkia"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bokbindarhustru menar att en av stadens bodar borde tilkommit hennes make

Bokbindarhustru menar att en av stadens bodar borde tilkommit hennes make

Bön om roddbåtar för att klara ålderdomen

Bön om roddbåtar för att klara ålderdomen

Hökaren Petter Storie ansöker om att hyra Stadens bod

Hökaren Petter Storie ansöker om att hyra Stadens bod

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Skarprättare Öhlstein ber Handelskollegiet om lån för att hålla sina djur vid liv

Skarprättare Öhlstein ber Handelskollegiet om lån för att hålla sina djur vid liv

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Vågkarlarna vid Ryssvågen missnöjda med att de blivit för många

Vågkarlarna vid Ryssvågen missnöjda med att de blivit för många

Änka ber om att få hyra en av Stadens försäljningsbodar

Änka ber om att få hyra en av Stadens försäljningsbodar

Änkan Berndtz vill ha del av sin sons arbetskraft

Änkan Berndtz vill ha del av sin sons arbetskraft