Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Riddarhustorget 10. Adelsmöte i Riddarhuset. Interiör med vapensköldar på väggarna

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad